1 Februarie 2015- Markus 1:21-28 – Epifanie 4

Vir Familietyd kan julle die “rock, paper, scissors” speletjie speel om uit te vind wie die sterkste is. Dis net ’n speletjie, maar daar is baie mense wat graag wil wys dat hulle sterker is as ander.  Party probeer dapper en waaghalsig optree.  Sommige probeer wys dat hulle sterk is deur lelik te wees met ander mense of op ander te pik.  Dit gee ‘n goeie inleiding na Markus se verhaal wat wys hoe sterk Jesus is.  Jesus is sterker as ons ergste vyand.  Markus wys egter hoe Jesus nooit sy krag gebruik om ander mense seer te maak nie.  Hy gebruik sy krag om mense te help – ‘n Tender Toughness.  Daartoe word ons ook geroep.

Share