Markus 1:29-39 – 8 Februarie 2015 – Epifanie 5

Daar is eintlik 3 afsonderlike stories ingevleg in die perikoop van 11 verse. Om te verseker die kinders hoor elkeen van die stories, maak gebruik van verskillende voorlesers wat die storie dramaties oorvertel. Dit gee ‘n goeie voorbereiding vir die tema, “‘n Dag in die lewe van….”, wat as inleiding dien vir die preekriglyn. Mense beeld immers graag ‘n dag in die lewe van een of ander karakter of groep uit, in fotografie, in van die wêreld se beste literatuur, in flieks en selfs in liedjies.  Markus 1 is uit die hoek gesien deel van ‘n merkwaardige beskrywing van ‘n dag in die lewe van Jesus.

Die sinagoge het pas uitgekom, en Jesus genees net daarna Petrus se skoonmoeder.  Die boodskap versprei vinnig. Teen die aand daag mense met ‘n menigte siekes en persone in die mag van die bose op. Hulle drom voor die deur van die huis saam, en Jesus maak baie siekes gesond en dryf baie bose geeste uit. Daarna spandeer Hy tyd in gebed en dit is merkwaardig om op te let hoe Jesus se kontak met sy Vader verdere fokus en rigting bring in sy lewe.  Ons leer daarut dat dit vanuit Jesus se gebedskontak met die Vader is dat sy identiteit en roeping die oorheersende krag in sy lewe bly. Ons as dissipels moet dit altyd in gedagte hou.

Share