Markus 9:2-9 – Sondag van die Verheerliking– 15 Februarie 2015

’n Mens moet versigtig wees om nie ’n “morele lessie” uit elke skrifgedeelte te probeer haal vir kinders nie.  Dit is belangriker dat hulle die Woord hoor en leer ken.  Vertel gewoon die verhaal op gevoelvolle wyse of lees dit uit ’n kindervriendelike vertaling.  Kies dan een aktiwiteit wat die verhaal vaslê, waarvoor daar vier voorbeelde hier aangedui word.  Die preekriglyn begin met die boeiende verhaal van Dawie Pypers wat ‘n byeenkoms in die Groenpuntstadion op 13 Augustus 1961 gehou het op uitdaging van die Moslem Ahmed Deedat om die waarheid van Islam versus die boodskap van Jesus in die openbaar te debatteer.  As bewys van die Here Jesus se lewende teenwoordigheid het Dawie gebid vir ‘n vrou, mev. Witthuhn, wat aan ‘n medies bevestigde ongeneeslike siekte gely het, en sy is daar en dan genees, soos vyf dokters ná die tyd met ondersoeke bevestig het.

Dawie het die moed vir dié gebed gekry in sy afsondering met God in die Bolandse berge.  Daar, tydens sy bergtop-ervarings, het hy die moed ontvang om die skares in die Naam van die Here in die oë te kyk.  Dít is dit tipe geloof wat hierdie verhaal van Jesus se verheerliking op die berg ook in ons lewens wil inspireer, soos Hy dit eenmaal vir sy dissipels gedoen het.  Ons word daarom in Lydenstyd genooi om fyn na hierdie Jesus te kyk en goed na Hom te luister. ‘n Verbintenis aan Jesus, en die praktiese navolging van Jesus sal ons na plekke neem van opoffering. Dit is die normale weg van ‘n dissipel deur die lewe. Vir Dawie Pypers het dit na die Groenpuntstadion geneem waar hy in die Here se Naam moes waag. Vir ander neem dit na duisende dade en woorde van opoffering, liefde en diens.  Ons verbind ons aan Jesus, omdat ons weet Hy wys die ware weg aan. Hy is die Seun van God. Hy het die woorde wat lewe gee. Wie Jesus so volg, sal die kragtige openbaring van die koninkryk van God sien.

Share