Markus 14:1-15:47 – Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – 29 Maart 2015

As jy moeite doen om die diens visueel en deelnemend aan te bied, is ‘n spesifieke familie-oomblik nie nodig nie – veral as die kinders deelneem aan die “intog” en die skriflesings.  Jy kan egter ook Die Donkie Waarop Niemand Kon Ry Nie deur Anthony Destefano gebruik.  Aangesien die voorgeskrewe teks vir vandag baie lank is, word aanbeveel dat die hele teks wel voorgelees word, maar dat daar minder aandag aan prediking gegee word, sodat die teks self die oorwig van die Woordbediening vorm. Doen dus besondere moeite met die voorlees van die teks, wat deur Woordbediening en liturgiese momente, soos sang en aanbidding, aangevul word.

Share