Jesaja 52:13 – 53:12 – Goeie Vrydag – 3 April 2015

Daar is geen familie-oomblik vir vandag nie.  Dit liturgie word met die prediking vervleg, so skoolgaande kinders sal dit heel maklik kan volg.  Die preekriglyn begin met die opmerking dat lydensverhale ons inspireer – só ook die verhaal van die lydende dienaar van die Here in Jesaja 53.  Lied 395, My Verlosser aan die kruis, verwoord dit vir ons.  Tog is die wonder hiervan verborge.  Mense sien dit nie sommer raak nie.  In Lied 387, O Heer uit bloed en wonde, bely ons dit.  Aan die een kant het die lydende dienaar die hoogste prys betaal.  Aan die ander kant bely Jesaja dat Hy tóg lank sal lewe.

Lewe spruit juis uit die dood uit voort.  Die gedig van Sheila Cussons oor Goeie Vrydag verwoord dit vir ons, sowel as Lied 390, Ons kniel hier aan U voete neer.  Dit val op met watter stille vertroue die dienaar sy lyding tegemoet stap, terwyl hy vir oortreders bid.  Daarom ontvang hy ‘n ereplek onder die grotes.  Lied 393 verwoord ons verwondering oor dié Middelpunt van ons verlange, want in die NT sien ons hoe hierdie woorde van Jesaja op Jesus van toepassing gemaak word, ook deur Jesus aan die kruis.  Só gee Jesaja ons taal om die diepte van Jesus se lyding te verklank. Die wyse waarop die dienaar van die Here se verwerping, verguising, lyding en beskaming verwoord word, help ons verstaan wat Jesus se nederige diens aan ons Hom gekos het.

Daarom slaan ons Jesus se lyding en dood vandag nie net met afgryse gade nie, maar ook met diepe en dankbare verwondering.  Dit was vir ons.  Daarom kan ons met vrymoedigheid tot God nader en ons lewe aan Hom oorgee, in die woorde van Lied 400 Juig, juig in Hom, die Heiland aan die kruis.  En osn kan die Here loof met Lied 385, Loof die Here, dis volbring.  In herinnering aan die verwese gevoel waarmee Jesus se dissipels agtergelaat is, word die tradisionele seën nie uitgespreek nie en verlaat ons in stilte die kerk.

WBanners_Feb15-2

Share