Jesaja 6:1-8 – Eerste Sondag in Koninkrykstyd – 31 Mei 2015

Gebruik met Familietyd die ingeslote vrye vertaling van Jesaja 6 om die verhaal op dramatiese wyse voor te lees.  Daar is ook ‘n voorstel rondom ‘n doopherinnering om die Drie-eenheid van God te beklemtoon.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Koning Louis XIV van Frankryk wat wonderlik in sy eie oë was.  Hy het verkies dat mense na hom verwys as Louis die Grote. Sy begrafnis was ook beplan om die swierigste ooit te wees. Om sy grootheid en majesteit te beklemtoon, was die katedraal baie swak verlig, met ‘n spesiale kers wat bo sy kis geplaas is.

Die duisende wat die begrafnis bygewoon het, het in stilte gesit. Toe begin aartsbiskop Massillon te praat. Hy het stadig afgebuk, die kersvlam doodgedruk, en gesê: “Net God is groot.”  Dit gee ‘n goeie inleiding om oor die grootheid van God te praat soos Jesaja 6 dit aan ons voorhou.  God se onbeskryflike heerlikheid word in verband gebring met sy aanwesigheid op aarde. Vanaf sy geweldige hoë troon vul die soom van sy kleed die hele aarde. Die verhewe God is betrokke by sy skepping.  God is op aarde teenwoordig.  Net God is groot. Daarom is niks meer dieselfde nie.

MenswaardigheidAd

Share