Markus 3:20-35 – Tweede Sondag in Koninkrykstyd – 07 Junie 2015

Carolyn Brown herinner ons dat kinders, wat afhanklik is van die volwassenes in hul families, moeilik Jesus se “verwerping” van sy biologiese familie gaan verstaan.  Fokus daarom daarop dat Jesus nie soseer sy biologiese familie verwerp nie, maar eerder sê dat ons ingesluit is by God se familie.  Die kinders is dus deel van ‘n groot geloofsfamilie!  Gebruik foto’s van jou familie om die punt te illustreer.  Die preekriglyn begin met Erik Larson se topverkoper boek, The Devil in the White City, wat teen die agtergrond van die Wêreldskou in Chicago in die jaar 1893 afspeel. Die boek vertel die ware verhaal van twee mans, die een ‘n voorbeeld van die goeie en die ander ‘n voorbeeld van die bose in mense.  So beeld dié verhaal die menslike kondisie uit.

Terwyl ons besig is om ons grootste drome en beste potensiaal te bereik, worstel ons ook met die boosheid wat welig floreer. In ons teks word daar ook met goed en kwaad geworstel. Dié spanning lê ook tussen Jesus, sy familie uit Nasaret, en die skrifgeleerdes.  Uit die manier hoe Jesus hierdie spanninge hanteer, word dit duidelik wat dit beteken om Hom te volg, en hoe dit die belangrikste verhouding in jou lewe word. Om Jesus te volg, beteken om opgeneem te word in ‘n nuwe sosiale kring, om deel te word van ‘n groot huis, onder ‘n nuwe Hoof van die huis.

 

Share