2 Samuel 6:1-5, 12b-19 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 12 Julie 2015

Gebruik ‘n kis om oor die belangrikheid van die ark van die verbond te gesels.  Gesels veral oor die 10 gebooie daarbinne om Dawid se dansende blydskap daaroor te verduidelik.  Die preekriglyn lei die preek oor leierskap in deur die voorbeeld van Moshoeshoe, soms ook Mosjesj genoem, die stiger van die Basoetoe-nasie.  In ‘n tyd van storm en drang, geweld en verwoesting, het Moshoeshoe, teen die raad en instinkte van sy mense, besluit om glad nie aan die konflik deel te neem nie en eerder te verdedig as aan te val. Hy het ’n groot kudde op sy berg opgebou en pleks van sy manne oorlog toe te stuur, het hy hulle op die lande laat werk. Moshoeshoe het nog ’n groot taboe gebreek: hy het mense uit ander taalgroepe en kulture wat in die omgewing rondgeswerf het, genooi om by sy koninkryk aan te sluit. Hulle is toegelaat om hul eie tale en tradisies te behou solank hulle lojaal was aan die koning.  Dieselfde het gebeur met die eerste wit sendelinge (Eugène Casalis en Thomas Arbousset van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap) wat hy ingetrek het as raadgewers en bondgenote eerder as meesters of onderwysers, en die sendelinge het self ook Basotho geword.  Hy het die kuns verstaan om mense saam te bind en te verenig agter ‘n gemeenskaplike visie van voorspoed en vooruitgang.  Dawid was presies só ‘n leier, ‘n wyse koning wat ook mense kon verenig en God in alles geraadpleeg het.

WBanners-jun15-4R

Share