2 Samuel 7:1-14a – Agste Sondag in Koninkrykstyd – 19 Julie 2015

Kleiner kinders word groot met die gedagte dat die kerk die huis van God is waar Hy woon. Omdat hulle denke letterlik van aard is, kan hulle wonder of God dan nie eensaam word in die week wanneer daar niks in die kerk gebeur nie. Hulle sou ook kon wonder hoe dit werk dat God nie net in een kerk woon nie, maar in al die kerke teenwoordig is.  Vertoon nou foto’s van verskeie kerke van regoor die wêreld in ‘n PowerPoint vir kinders (op webtuiste). Gesels oor watter verskille en watter ooreenkomste daar bestaan. Dan kan die verhaal van Dawid en sy behoefte om vir God ‘n huis te bou, vertel word, en die idee dat die kerk net ‘n gebou is waar die alomteenwoordige God aanbid word, verduidelik word.

Die preekriglyn begin met die storie van Olifant en Reën wat wou trou (wat ook vir kindertyd gebruik kan word).  Maar die wittebrood is skaars verby of die twee groot ego’s begin bots. Almal moet dit ontgeld in die oorlog tussen hulle.  Selfs Reën se uiteindelike toenadering slaag nie om dié geveg te ontlont nie, met tragiese gevolge vir Olifant.  Dié storie verskaf ‘n gladde oorgang om te gesels oor die verskriklike gevolge wanneer magtige mense koers verloor, hul oordeelsvermoë in die slag bly, magsbeheptheid oorneem en kleinlike twiste daartoe lei dat alles rondom hulle verwoes word. Dit lei letterlik daartoe dat die hele omgewing swaar kry en die land tot niet gaan.  Paslike leierskap is daarom leierskap wat met God rekening hou en God se wil vir ‘n betroubare, regverdige samelewing doen, soos Dawid hier illustreer.

HBI opleiding

Share