1 Tessalonisense 3:9-13 – Eerste Sondag in Advent – 29 November 2015

Om die effens moeiliker teks met kinders te deel, lees dit uit ‘n makliker vertaling.  Daar is ook ‘n inkleurprent beskikbaar.   Die preekriglyn werk met die verhaal van die huis waarvan die liggies vir Kerstyd gebrand het lank nadat Kerstyd al verby was. Regdeur Januarie en naderhand ook Februarie het die liggies in die aande bly brand.  Dit het nogal vreemd gelyk. T een die middel van Maart het daar skielik nog liggies, wat woorde uitgespel het, op die huis verskyn. Dit het gesê: “Welkom tuis, Jimmy!”  Dié gesin het ‘n seun wat in die Midde-Ooste in een of ander Amerikaanse oorlog gaan veg het en vir die gesin was Kersfees nie Kersfees voordat hulle nie weer met hulle seun herenig was nie. Kersfees is daarom ‘n tyd om te fokus op liefdesbande, ‘n tyd waar gesinne en families bymekaar moet wees. Dit verskaf ‘n goeie oorgang na die verhaal in ons teksgedeelte wat ons van die innige liefdesbande vertel wat geloof in die Here Jesus Christus tussen Paulus, sy medewerkers en die gemeente in Tessalonika gesmee het. Ons ontdek hier hoe normaal hierdie diep verbintenisse in die gemeente van Christus is. Mag ons eie liefde vir mekaar op dieselfde manier hierdie seisoen toeneem.

webbanners_Nov2015-5

Share