Sondag na Kersfees – 27 Desember 2015 – Kolossense 3:12-17

Jy kan vandag aansluit by Psalm 148 en Koos van der Merwe van die sanggroep Prophet se ingeslote liriek “asems” nav hierdie Psalm gebruik. Die musiek sal ook heerlik kommunikeer.  Of wys ’n klomp alledaagse dinge, en gesels oor die uitdaging om die goeie nuus en vreugde van Kersfees die hele jaar, deur al ons aktiwiteite, te vier.  Of vertel die storie “Peace is an offering” deur Annette LeBox (beskikbaar by Kindle) wat die reis beskryf van ”neighborhood friends living life in community with one another,” wat goed aansluit by ons teks.  Die preekriglyn wys hoe Paulus hierdie brief om sekere idees en praktyke wat in die gemeente begin posvat het, teë te werk.  Kolosse se gelowiges is dus geteister deur ‘n swetterjoel vreemde invloede wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en die gemeente in bygeloof te laat verval.  Paulus wys die leë filosofieë af omdat hy hulle wil help om hul identiteit in Christus te vestig. Die enigste geldige Christelike lewenswyse is om vanuit ‘n verhouding met Christus te leef en Hom toe te laat om alle verhoudinge waarbinne jy leef, te beïnvloed.  Dit het ‘n invloed op jou eie menswees, op jou verhoudings in die huweliks- en gesinslewe, op jou verhoudings in die werksplek, sowel as op jou verhouding met mense wat nog buite die geloof staan.  Leef as nuwe mense met vyf innerlike kwaliteite: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid.

e-Kersfees2015

Share