Tweede Sondag ná Epifanie – 17 Januarie 2016 – Johannes 2:1-11

Gebruik dié Sondag die ingeslote voorbeeld van ‘n koerant waarvan die berig verwys na Jesus wat water in wyn verander. Daar is ook ‘n pragtige inkleurprent.  Die preekriglyn begin met ‘n oorsig van die tipe wyn wat bekend was in die wêreld van die Bybel as inleiding tot die teks. Die feit dat die wonderwerk egter spesifiek as ‘n wonderteken beskryf word, beteken dat veral die simboliese betekenis van die gebeure belangrik is. Jesus se optrede by hierdie spesifieke bruilofsfees – om wyn uit water te skep – openbaar dus sy heerlikheid. Hy gaan die messiaanse feesmaal moontlik maak.  Ons dra daarom dié boodskap in alles wat ons doen.  In Jesus, deur die Gees, is God oral in die skepping teenwoordig. Niks is meer dieselfde nie. Daarom kan selfs die wyn by ‘n bruilof ‘n teken word wat na sy heerlikheid heenwys. Elke erediens, elke doop, nagmaal en loflied wat opklink tot eer van God onderstreep hierdie werklikheid.

webbanner_Jan2016

Share