Eerste Sondag in Lydenstyd – 14 Februarie 2016 – Deuteronomium 26:1-11

Die fokusteks kan uitstekend as ’n drama opgevoer word aan die hand van die ingeslote hulpmiddel. Dit is ook die begin van Lydenstyd. Deuteronomium 26:1-11 is uiters geskik as begin van dié tyd, omdat dit praat oor lewe en verwagtinge en teleurstelling en menslike handeling en pyn – en dankbaarheid vir alles en ten spyte van alles. ‘n Wonderlike tradisie van baie gemeentes in Afrika is om as laaste deel van die diens ingedans te kom op maat van ‘n kerklied met mandjies vol vrugte en groente. Daarna sit die predikant die mandjies voor die altaar en wy dit aan die Here.

Dit vier die lewensruimte wat God aan ons gee. Die preekriglyn het vier temas wat ons dankbaarheid vir wat God gee, kan uitpak:

Een: Blom waar jy geplant is.
Twee: ‘n Land wat oorloop.
Drie: Ons moet ons hande uitsteek.
Vier: Onthou met dankbaarheid.

Daar is ook ‘n Geloofsbelydenis uit Jesaja 53 ingesluit.

Loskerf

Share