Johannes 18:1-19:42 – Goeie Vrydag – 25 Maart 2016

Daar is nie ‘n spesifiek Familietyd nie. Kinders neem doodgewoon deel aan die liturgie wat met kort episodiese prediking afgewissel word. Dit teks wat twee hoofstukke beslaan word dus gelees en afgewissel met kommentaar, gebede en sang.  Dit help ons om aan die hand die vyf episodes van die verhaal: In die tuin, Voor Annas, By die vuur waar Petrus Jesus verloën, Voor Pilatus, Tot ons heil gekruisig, gesterwe en begrawe.  Daarmee word Jesus Christus as die hoofkarakter van hierdie lydensdrama uitgebeeld. Hy oorheers die toneel en word uitgebeeld as die Een wat deurgaans in beheer is van die verloop van sake.

Jesus se majesteit skyn op sy helderste wanneer Hy deur mense verhoor word. Die lydende Kneg is die Koning van die wêreld. Dit wat op die oog af lyk na vernedering en verlies is, met die geloofsoog gesien, ‘n heerlike oorwinning.  Op die menslike vlak is hierdie ‘n gewelddadige verhaal. Daar is ‘n nagtelike gevangeneming, ‘n onbehoorlike verhoor, Jode wat Pilatus manipuleer, marteling, ‘n publieke teregstelling en ‘n haastige begrafnis. Tog oorheers hierdie bloederige onreg nie die verhaal nie. Jesus is meer as ‘n slagoffer van wie die lewe weggeneem word. Jesus is die handelende Persoon, wat sy lewe vrywillig gee in ‘n daad van liefde teenoor die wêreld.  As oorwinnende Koning kan ons Jesus vandag eer en prys.

Share