Johannes 10:22-30 – Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag) – 17 April 2016

Gebruik die elemente van die voorbeeld van die verhouding tusen skape en die skaapwagter om oor God as ons Goeie Herder te praat. Die preekriglyn begin met die verhaal van die Fees van Hanukka (ligte). Hierdie fees is elke jaar vir agt dae lank gevier om die oorwinning van Judas Makkabeus oor die Siriërs in Desember 164 v.C. in herinnering te roep.  “Makkabeus” kan met “hamer” vertaal word. In Jesus se tyd het die Jode steeds gesoek na ‘n held, ‘n “hamer”, en bevryder soos Judas Makkabeus. Jesus het met sy wonderwerke en optrede van mag vir hulle gelyk na so persoon.  Maar wie was Jesus regtig?

Jesus gebruik dan die beeld van ‘n herder en sy skape om Homself en daarmee God se verhouding met die gelowiges te beskryf.  Hy is ‘n Herder nie ‘n Hamer nie.  Daarmee nooi Hy ons uit om deel te wees van dié verhaal. Die verhaal van die Herder wat roep, insluit, leer, gehoorsaamheid bewerk en vir ons ‘n toekoms gee, wat ons inbind in ‘n intieme verhouding met Hom.

Godsgeheim

Share