Johannes 16:12-15 – Eerste Sondag in Koninkrykstyd (Drie-eenheidsondag) – 22 Mei 2016

Die abstrakte begrip van die Drie-eenheid is altyd ‘n moeilike begrip vir kinders. Carolyn Brown suggereer dat ons ‘n voorstelling maak van ‘n kruis en ‘n kers wat brand as gesprekshulpmiddel. Die preekriglyn sluit aan by die geskiedenis van die kerk as ‘n spanningsverhaal soos min. Dié woorde van Jesus in Johannes 16 is bedoel om hulle te troos en moed te gee vir die uitdagings en vervolgings wat kom deur oor die Parakleet, die Heilige Gees, met hulle te gesels.  Die betekenis hiervan kan deur verskeie woorde vertaal word:  “trooster”, “advokaat”, “raadsman” en “helper”. Hy is gegee om in die gemeente te werk, ons te help met ons getuienis en ons in die waarheid te lei.  Hy is ook die gawe aan die kerk as Trooster.

Loskerf

Share