Lukas 7:1-10 – Tweede Sondag in Koninkrykstyd – 29 Mei 2016

Lees die Bybelverhaal dramaties met behulp van die ingeslote agtergrond en papierpoppe. Gesels oor die offisier se geloof.  Verduidelik dat geloof soos vertroue is.  Illustreer vertroue deur bv. ‘n kind in iemand se arms te laat spring, met die vertroue dat die persoon die kind sal vang.  Daar is ook ‘n klomp opsies van inkleurprente, aktiwiteite en ander papierpop vorms.  Die preekriglyn lei die boodskap in met ‘n moderne verhaal van genesing, soos vertel deur James Christenson, ‘n predikant van Wisconsin wie se gesin die genesende krag van God beleef het.  Soos ons teks dit illustreer, het Jesus ‘n andersoortige, in teenstelling met die gesag van wêreldse gesaghebbendes. Die andersoortige gesag van Jesus trek ’n streep deur menslike gesag. Dit sien regdeur die brose strukture en sisteme wat ons opbou en waarbinne ons sogenaamd veilig voel, en rig ’n uitdaging: “Wie is in beheer, Ek of jy?” Dié vraag kom soms op verrassende wyses tot ons, nie net toe nie, maar ook vandag.  Ons rol vanuit hierdie verhaal is om in gestroopte afhanklikheid, met ons volle gewig, in die skoot van Jesus se liefde te val. Om toe te laat dat Hy ons aanraak met sy woorde en daardeur ook genesing vir ons en almal rondom ons – vriend, vreemdeling en vyand – bewerk. Oor alle grense heen.

Mrt-webbaniere-4

Share