Lukas 7:11-17 – Derde Sondag in Koninkrykstyd (Omgewingsondag) – 05 Jun 2016

Die Familie-oomblik sluit aan by Omgewingsondag en vertel van ‘n projek wat rondom die spekboom geloods kan word waarby die kinders betrek kan word. Die preekriglyn fokus op die geweldige waarde wat God aan mense heg.  Wanneer mens die Bybelse skeppingsverhaal bv. vergelyk met ‘n ander skeppingsverhaal uit die antieke tyd, die Babiloniese skeppingsverhaal uit die Enuma Elish, sien mens hoe hoog God mense ag.  Ons teks vertel van Jesus se aankoms, saam met sy dissipels en ’n groot menigte mense, in Nain.  Hier ontmoet twee wêrelde wat eintlik teenpole is, naamlik die dood en die lewe, mekaar in die vorm van twee optogte.  Hierdie ontmoeting plaas die menswaardigheid van mense in die kollig, veral in die lig van die feit dat weduwees uitgelewer was in ‘n wêreld waarin die vrou eintlik niks meer as ’n besitting was nie. Die dryfveer agter Jesus se optrede was waarskynlik nie in die eerste plek simpatie met haar seun se dood nie. Dit gaan oor veel meer. Geregtigheid, die lewensruimte en lewensvermoë van hierdie vrou, is op die spel. Jesus se passie is dat sy ‘n lewe van volheid en vervulling kan geniet.  Iets waartoe Hy ons roep om ook vandag na te volg.

Mei-webbaniere-4

Share