Habakuk 1:1-4, 2: 1-4 – Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Hervormingsondag – 30 Oktober 2016

Ons gee riglyne om die gebeure rondom Luther en die reformasie op te voer. Jy kan ook die konsep van “klag-gebede” op ‘n maklike, humoristiese manier verduidelik met behulp van die storie “Click Clack Moo”. Boer Brown se koeie roep vir ‘n einde aan koue nagte, via elektriese komberse.   Die preekriglyn sluit aan by Johann van Loggerenberg se boek Rogue: The Inside Story of SARS’s Elite Crime-busting Unit wat wat wys dat daar geen “rogue unit” was nie en “hoër magte” saamgewerk het om die SAID te kaap. Daarmee word ‘n voorbeeld gegee van die tipe verval onder die volk waarmee Habakuk worstel. Soos Eugene Peterson hoofstuk 1 opsom: Justice is a Joke. Dit is Habakuk se krisis. Hy laat God nie los nie, maar bly worstel: Hoe lank nog, Here, vóór U optree! Die Here antwoord Habakuk op twee maniere.

Hy wys in die eerste gedeelte wat die geloofsgemeenskap se verantwoordelikheid in só ‘n tyd van onreg en oordeel is: “Wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly.”  Hy wys in die tweede gedeelte uitvoerig op die ellende wat mense te wagte kan wees wat plunder, knoei en onreg pleeg.  En dit is dié tweede antwoord wat Habakuk tot rus bring en sy gebed laat skryf wat ons in hoofstuk 3 vind.  “Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie.”  In dié twee woorde van die Here – 1) om te wag vir sy uitkoms, en 2) om in geloof en getrouheid te volhard – lê miskien een van die belangrikste boodskappe vir gelowiges deur die eeue opgesluit.  Ons moet die taak om klag-gebede oor die omstandighede van ons omgewing na die Here te neem nie geringskat nie. Dit is ons protes teen misdaad, geweld, onreg, bedrog, korrupsie en mags-misbruik. God is steeds ‘n lewende realiteit, en sy beloftes is steeds waar.

SEPT-webbanners-1

Share