Matteus 3:1-12 – Tweede Sondag in Advent – 4 Desember 2016

Vertel die verhaal van Johannes die Doper in ‘n taal wat vir kleiner kinders ontvanklik is. Voorbeeld ingesluit met ekstra inligting.  Die preekriglyn begin met die verstommende verhaal van Brian Nichols wat uit die Fulton County hofgebou in Atlanta ontsnap en ‘n hele aantal mense in die proses vermoor. Al vlugtend beland hy in die woonstel van Ashley Smith, ‘n enkelma in haar nood hardop begin om voor te lees uit Rick Warren se blitsverkoper, The Purpose Driven Life. Die lees van Warren se geestelike boek bring beide Smith en die voortvlugtende moordenaar Nichols by belangrike beslissings in hulle lewe.

Dit lei – met een woord gesê – tot radikale bekering, die inslaan van ‘n nuwe lewenskoers, soos in die fliek, Captive, is in 2015 verbeeld. In ons teks lees ons hoe Johannes die Doper die weg berei het vir Jesus se optrede. Hy het dit deur sy prediking in die woestyn van Judea gedoen, naby die Dooie See. Die hoofinhoud van Johannes se prediking was: “Bekeer julle…” Wat presies beteken hierdie bekering?  Bekering is … die aanvaarding van Jesus se koningskap, ontvanklikheid versus verharding, nuwe denke oor God en oor wêreld, veranderde gedrag, ‘n nuwe begin en ‘n voortgaande beweging, bekragtig met die Heilige Gees.

oct2016-webbanners_19oktr-2

Share