Psalm 72:1-7, 10-14 – Epifaniefees – 1 Januarie 2017

Vra vir die kinders die volgende vraag: “Wie, dink julle, regeer in ons land?”  (Waarskynlik sal die kinders  Pres. Jacob Zuma antwoord).  Vra dan verdere vrae soos: “Wie sorg dat ons nie te vinnig op die paaie ry nie?” Die antwoorde sal dan waarskynlik wyer as net die regering wees.  Kinders moet verstaan dat hierdie gebed bedoel was vir koning Salomo, sodat hy regverdig moes regeer.  Dit maak vir hulle die deur oop om ook vir vandag se regeerders en leiers te bid, sodat hulle regverdig sal wees en altyd die belange van die mense wie hulle dien op die hart sal dra.  Die preekriglyn begin met die verhaal van World Vision International wat ‘n wêreldwye Christelike organisasie is wat hulpverlening, ontwikkeling en bewusmaking ten bate van kinders, vroue, families en gemeenskappe onderneem. Die ontstaan van World Vision het te doen met ‘n besoek van dominee Robert Pierce in 1947 aan China. Daar het hy ‘n onderwyseres, Tena Hoelkedoer, ontmoet wat hom voorgestel het aan ‘n vernielde en verlate kind, White Jade. Tena was nie in staat om self vir die kind te sorg nie, en het Pierce gevra: “Wat gaan jy doen om haar lot te versag?” Ds. Pierce het die onderwyseres sy laaste vyfdollarnoot gegee, en onderneem om van nou af elke maand vyf dollar te stuur om die onderwyseres te help om White Jade te versorg.

Die ontmoeting was ‘n keerpunt vir Pierce. Hy het begin om ‘n organisasie te bou wat die wêreld se kinders sou help. Dit het alles begin by twee mense wat ‘n vernielde kind raakgesien het. Hulle wou reg aan die kind laat geskied, en vir haar ‘n geleentheid gee.  Vandag is Epifaniefees.  Ons vier die goedheid en koningskap van God wat in Jesus Christus verskyn het.  Kersfees het ons aan God se Messias-koning herinner.  In Hom het God se koninkryk, sy heerskappy oor alle dinge sigbaar geword.  Daarom behoort ons te bid dat dit ook onder ons sigbaar sal wees, dat dit in ons land en regering sigbaar sal wees.  Ons behoort die regering te help om die nood in die land raak te sien en om na die landgenote om te sien. Ons behoort self die moue op te rol en, aangevuur deur die wil van God, werklik medemens te wees vir diegene wat ons nodig het.

novweb-banners-6

Share