1 Korintiërs 3:10-11 – Sewende Sondag ná Epifanie – 19 Februarie 2017

Gesels met die kinders oor wie en wat die kerk is. Verduidelik dat die kerkgebou nie die kerk is nie, maar ons is die kerk.  Gebruik Flam 104 met bewegings.  Video ingesluit.  Die preekriglyn werk met vers 10-17 as teks en begin met antieke wêreld se slegte naam vir Korinte weens hulle losbandigheid. Die goeie nuus van die stigting van die gemeente was van korte duur weens die persoonlikheidskultus wat rondom die leiers ontstaan het. Dit het die gemeente in groepe verdeel.  Paulus skryf daarom vir die gemeente en herinner hulle daaraan dat God die gemeente van Korinte op Jesus Christus as fondament gebou het.

Daarom is die gemeente God se eiendom waarin Hy deur sy Gees woon. Daarom mag ‘n bouer net op dieselfde fondament, Jesus Christus die Here, voortbou.  Daarom, sê Paulus, is dit so hartseer dat dit nie meer vir Korinte gaan om Jesus nie, maar om die menslike ek. Die resultaat hiervan is groepvorming, wat lei tot onderlinge konflik. Uiteindelik kom God se Naam in gedrang. So verloor die gemeente sy vermoë om ‘n verskil in die wêreld te maak.

novweb-banners-1

Share