Johannes 3:1-17 – Tweede Sondag in Lydenstyd – 12 Maart 2017

Verduidelik die drie persone van die Drie-eenheid soos dit in Die Nuwe Testament vir Kinders vertel word. Jy kan verskillende name wat mense mag hê, gebruik, bv. ’n kind se ouma mag vir hom/haar oumie wees; die oupa noem haar dalk Poplap en vir haar dogter is sy Moemsie. Dieselfde persoon met verskillende name … God drie-enig as Vader, Seun en Gees.  Die preekriglyn val direk weg met die verhaal van Nikodemus en lê die teks uit aan die hand van die gesprek wat hy met Jesus gehad het.  ‘n Belangrike klem word gelê op die feit dat wedergeboorte iets is wat van bo af gebeur en per definisie nie iets is wat ‘n mens kan laat gebeur nie.  Dié teks is eintlik soos Johannes se geboorteverhaal.  Net, dit fokus op gelowiges wat van bo af gebore word.  Daardeur word die boodskap onderstreep dat geloof nie ‘n werk van die mens is nie, maar ‘n gawe van God.

Dec-web-banners 12

Share