Matteus 16:13-20 – Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsondag – 27 Augustus 2017

Verduidelik die betekenis van die moeilike woord “barmhartigheid” aan die kinders … Dit beteken veral om vir iemand anders om te gee … Soos wanneer ’n maatjie geval het en daar is bloed aan sy knie- dit vir hom af te vee met ’n nat lappie en hom te troos … Soos om jou lekker broodjies vir skool met iemand te deel wat nie kos in sy kosblik het nie … Ons gee om vir ander mense omdat God eerste vir ons omgegee het! Hoor bietjie hoe het Matteus daaroor geskryf … Deel nou items/ lekkers uit ‘n “goody bag”uit vir die kinders … Maar die keer met ‘n ander doel- hulle moet dit in die week vir iemand anders gaan gee! Die preekriglyn begin met die kunswerk “Die Skepping van Adam” deur Michelangelo Buonarotti, een van die mees bekende Renaissance kunstenaars. Dit is ‘n fresko wat deel uitmaak van die Sistynse Kapel se plafon, waaronder die moment uit Genesis waar God vir Adam skep.

Sommige kenners sê die inspirasie vir die skildery kom uit die Middeleeuse lied Veni Creator Spiritus (Kom, Skepper Gees) wat bid dat “die vinger van die Vader se regterhand” woorde aan die gelowiges gee. Geen lewe is moontlik sonder dat God dit gee nie. Ons sou kon byvoeg: Geen insig, geen selfverstaan, roepingsbesef, ja, geen getuienis is moontlik sonder dat God openbaring, kennis, wysheid gee nie. Ons het geen lewe, geen begrip, geen benul van ons identiteit, ons gebrokenheid en ellende, en van God se liefde en verlossing, sonder dat God dit aan ons meedeel nie. Sonder God het ons nie eers woorde oor God nie, kan ons niks oor God bely nie. Ons het openbaring nodig. Gelukkig skenk God dit ruimhartig, soos die lewe self. Soos Jesus in ons teks aan Petrus sê: “Gelukkig is jy … want dit is nie ‘n mens wat dit aan jou openbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is.”

Share