Amos 7:7-17 – Vyfde Sondag in Koninkrykstyd – 14 Julie 2019

Doen die familie-oomblik voor die Skriflesing.  Carolyn Brown stel voor dat jy begin deur te verduidelik wat ‘n skietlood is.  Bring een saam en stel dit langs die preekstoel of ‘n muur op.  Wees egter versigtig hoe jy die beeld benader, want hierdie tipe denke ontwikkel gewoonlik eers teen adolessensie.  Verduidelik dat Amos nie sê dat God wil kyk hoe lank of regop mense is nie.  God wil iets anders meet.  Daag almal uit om te luister wat dit is wat God wil meet. Brown sê:  “For children, Amos’ message is less about judgment and more about responsibility.  We are responsible for what we do and do not do.  God is paying attention and cares.  Since children take pride in being responsible, this is a welcome message to which they respond positively – rising to the challenge as they can.” Die preekriglyn fundeer dan die gedagtes in die boodskap van Amos wat opgetree het in ‘n tyd van voorspoed en vrede vir die Noordryk Israel onder die koningskap van koning Jerobeam II. Dit het op die oog af ekonomies en polities goed gegaan. Daarom kan ons die woede van Amasia, die hoofpriester van Bet-El, verstaan as Amos, ‘n “nobody” van Juda, daar aangeloop kom en God se oordeel aankondig. Dit was deur die eeue nog altyd moeilik vir die kerk om haar profetiese rol te vervul. Om die magte van die dag aan te vat en te herinner aan wat reg is. Dit is ten diepste die rol van ‘n profeet. ‘n Profeet herinner aan die wil van God. ‘n Profeet onderskei tussen God se wil en die politieke of ekonomiese agendas van die dag. Die basiese inset wat Amos lewer is dat die dien van die Here die doen van geregtigheid teenoor die medemens insluit. Daarvan mag ons nooit wegskram nie. Ons moet as gemeente mekaar help om waarheid en geregtigheid te dien.

Share