Lukas 16:19-31 – Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – 29 September 2019

Kry verskillende lesers om die skriflesing te doen. Daar is ook talle prente wat jy kan wys tydens die Skriflesing. Onthou, ons is in die Seisoen van Barmhartigheid. Die vraag is, wie is die mense wat ons nie raaksien nie, wat ons ignoreer?  Laat die kinders saam met jou dink wie hierdie mense is.  Dit sal goed wees as jy die kinders kan bemagtig om iets te doen.  Dalk het julle ‘n deurlopende projek vir die die Seisoen van Barmhartigheid – kinders kan nie-bederfbare kos bring, of skryfbehoeftes.  Iets wat ‘n plaaslike bediening benodig, wat die kinders sal weet ‘n werklike verskil in hul omgewing sal maak.  Dink saam met hulle aan maniere waarop hulle kan uitreik na “onsigbare” mense – en wees gereed om dit deur te voer. Die preekriglyn maak erediensgangers eers sensitief vir belangrike vrae, voordat die teksgedeelte gelees word. Die gelykenisse in hoofstuk 16, waaronder ons teks, het dit onder andere oor die werking van mag in gemeentes en in samelewings. Die gelykenisverhale dink na oor hoe mense in die algemeen met mag maak en behoort te maak. Die vraag is hoe die rol van die wet in God se koninkryk ons optrede bepaal. Die gelykenisse vra ook hoe God en Jesus Christus menslike mag beoordeel en oor mense se optrede oordeel.

Share