Markus 3:20-35 – Tweede Sondag in Koninkrykstyd – 07 Junie 2015

Carolyn Brown herinner ons dat kinders, wat afhanklik is van die volwassenes in hul families, moeilik Jesus se “verwerping” van sy biologiese familie gaan verstaan.  Fokus daarom daarop dat Jesus nie soseer sy biologiese familie verwerp nie, maar eerder sê dat ons ingesluit is by God se familie.  Die kinders is dus deel van ‘n groot geloofsfamilie!  Gebruik foto’s van jou familie om die punt te illustreer.  Die preekriglyn begin met Erik Larson se topverkoper boek, The Devil in the White City, wat teen die agtergrond van die Wêreldskou in Chicago in die jaar 1893 afspeel. Die boek vertel die ware verhaal van twee mans, die een ‘n voorbeeld van die goeie en die ander ‘n voorbeeld van die bose in mense.  So beeld dié verhaal die menslike kondisie uit.

Terwyl ons besig is om ons grootste drome en beste potensiaal te bereik, worstel ons ook met die boosheid wat welig floreer. In ons teks word daar ook met goed en kwaad geworstel. Dié spanning lê ook tussen Jesus, sy familie uit Nasaret, en die skrifgeleerdes.  Uit die manier hoe Jesus hierdie spanninge hanteer, word dit duidelik wat dit beteken om Hom te volg, en hoe dit die belangrikste verhouding in jou lewe word. Om Jesus te volg, beteken om opgeneem te word in ‘n nuwe sosiale kring, om deel te word van ‘n groot huis, onder ‘n nuwe Hoof van die huis.

 

Share

Jesaja 6:1-8 – Eerste Sondag in Koninkrykstyd – 31 Mei 2015

Gebruik met Familietyd die ingeslote vrye vertaling van Jesaja 6 om die verhaal op dramatiese wyse voor te lees.  Daar is ook ‘n voorstel rondom ‘n doopherinnering om die Drie-eenheid van God te beklemtoon.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Koning Louis XIV van Frankryk wat wonderlik in sy eie oë was.  Hy het verkies dat mense na hom verwys as Louis die Grote. Sy begrafnis was ook beplan om die swierigste ooit te wees. Om sy grootheid en majesteit te beklemtoon, was die katedraal baie swak verlig, met ‘n spesiale kers wat bo sy kis geplaas is.

Die duisende wat die begrafnis bygewoon het, het in stilte gesit. Toe begin aartsbiskop Massillon te praat. Hy het stadig afgebuk, die kersvlam doodgedruk, en gesê: “Net God is groot.”  Dit gee ‘n goeie inleiding om oor die grootheid van God te praat soos Jesaja 6 dit aan ons voorhou.  God se onbeskryflike heerlikheid word in verband gebring met sy aanwesigheid op aarde. Vanaf sy geweldige hoë troon vul die soom van sy kleed die hele aarde. Die verhewe God is betrokke by sy skepping.  God is op aarde teenwoordig.  Net God is groot. Daarom is niks meer dieselfde nie.

MenswaardigheidAd

Share

Esegiël 37:1-14 – Pinksterfees – 24 Mei 2015

Met Familietyd kan jy aansluit by die herdenking van ons geboortedae.  Vandag is immers die geboortedag van die Kerk van Jesus Christus.  Die verhaal van Esegiël 37 kan ook met geluide vertel word, soos Carolyn Brown voorstel.  Die preekriglyn werk met die voorbeeld van die jongman, om ons noem hom Gustav, wat na matriek reguit Londen toe is. Hy wou avontuur beleef, die wêreld sien, en natuurlik graag Britse ponde verdien. Dinge het egter glad nie uitgewerk soos Gustav gehoop het nie. Dit het van sleg na erger met hom gegaan.  Soos sy lewe al hoe meer afdraand begin gaan, het flitse uit sy kinderdae begin terugkom. Hy het grepe uit die Bybel en momente uit preke begin onthou. Skielik het Gustav met God begin worstel.

Op ‘n dag, by die werk, aan die einde van sy kragte, het Gustav uitgeroep: “God, as U daar is, gee vir my ‘n teken! Wys my U is daar! Wys my U gee om!”  Daardie middag na werk, op pad huis toe, herinner hy homself om gou by die supermark te stop vir ‘n liter melk en ‘n rolletjie toiletpapier. Hy vat dié dag ‘n bus. Hy gaan sit heel voor. Daar lê ‘n plastieksakkie op die voorste bank, iets wat iemand daar vergeet het. Toe hy die sakkie oopmaak, is daar ‘n liter melk en ‘n rolletjie toiletpapier in die sakkie.  Gustav se hele wêreld word omgekeer. Wat vir ander na toeval mag lyk, is op daardie oomblik vir hom ‘n vaste en seker teken God bestaan en het Hom lief.  Sê hy: “Vir my was dit in ‘n oogwink ‘n nuwe geboorte. My hele lewe het verander. God is daar! Ek kan Hom vertrou, en kan sy raad volg, ek kan sy beloftes ernstig neem.”  Dié verhaal breek die wonder van Esegiël 37 se belofte op ‘n verstaanbare manier oop.  Dit laat ons die nuwe lewe wat God met Pinkster bring nie net waardeer nie, maar omarm.  Alles is anders as God se Gees nuwe lewe bring.

MenswaardigheidAd

Share

1 Johannes 5:9-13 – Sewende Sondag van Paastyd – 17 Mei 2015

Daar is twee bydraes vir kindertyd wat fokus op dinge wat vir jou wys dat iemand vir jou lief is – dit kan enigiets wees van ’n briefie tot ’n teddie of presentjie. Of jy kan fokus op die video hulpmiddels wat aansluit by die Got Milk?-advertensieveldtog in die VSA om te gesels oor die lewe wat ons in Jesus het.  Die preekriglyn werk met die voorbeeld van Phil LeMaster, ‘n berader en predikant, wat in Kerstyd ‘n man dringend moes help wat regtig alles verloor het en naarstiglik gesoek het na betekenis.

Hy het egter een voorwaarde gehad: Kom ons hou Jesus uit hierdie gesprek uit, OK?'”  Toe die man, ontroosbaar, uit Phil se kantoor stap aan die einde van die sessie, het Phil besef: “Dis die hele probleem, jy het Jesus uit letterlik alles gehou.”  Daarteenoor beklemtoon ons teksgedeelte dat die getuienis van die Here Jesus Christus van beslissende betekenis is om ‘n sinryke, betekenisvolle lewe moontlik te maak. Dit loop uit op die ewige lewe, wat nou reeds op aarde begin.  Ingesluit is daar ook ‘n geloofsbelydenis na aanleiding van Kolossense 1.

WBanner_mrt15-5

Share

Lukas 24:44-53 – Hemelvaart – 14 Mei 2015

Jy kan maklik die konsep van ‘n aflos-resies gebruik om die Hemelvaart en die Kerk se taak met Familietyd te verduidelik.  Jy kan pyp of hout gebruik om aflosstokkies te maak.  Jy kan ook vir kinders vra om ’n gebed te skryf en dit in die pypies te sit.  Die preekriglyn lei die teks in met die verhaal van die groei van die Christelike geloof.  ‘n Klein dissipelkring het die Here Jesus sien opvaar na die hemel.   Tog het die Christelike geloof gegroei tot die mees wyd verspreide godsdiens in die geskiedenis. Teen die jaar 2000 was Christengelowiges die meerderheid van die bevolking in tweederdes van die wêreld se byna 240 lande.

Jesus se eerste dissipels het dus inderdaad sy opdrag in Lukas 24:48 ernstig geneem: “Julle is getuies van hierdie dinge.” Hulle het wêreldwyd gaan getuig.  Die eerste Christene se getuienis is opgevolg deur geslagte van gelowiges wat bly getuig het. Gelowiges het hulself gesien as God se getuies teenoor hulle kinders, hulle bure, hulle woonbuurte, stede, lande, en tot in die uithoeke van die wêreld.  Op hierdie manier het miljoene van God se groot dade gehoor, en hul lewens aan Jesus toevertrou.

WBanner_mrt15-5

Share

1 Johannes 5:1-6 – Sesde Sondag van Paastyd – 10 Mei 2015

Met Familietyd kan jy die beeld van ‘n atleet wat oefen vir die volgende Olimpiese Spele gebruik. Sulke atlete verhuis dikwels om naby hul afrigter te woon, want hy of sy is uiteindelik die sleutel tot Olimpiese sukses. Die afrigter word die atleet se hele bestaan. Dit is hierdie soort gehoorsaamheid wat God van Sy kinders verwag en waaroor Johannes in ons fokusteks skryf.  Die preekriglyn gebruik die voorbeeld van Lew Wallace, destydse goewerneur van die Amerikaanse deelstaat Nieu-Meksiko, wat ‘n boek téén Jesus Christus geskryf, maar in die proses tot geloof in Jesus as Here gekom het.

Hy vertel hoe hy materiaal oor Jesus begin versamel het en agter gekom het dat Jesus net so ‘n werklike mens as Plato, Sokrates of Caesar was.  Hy het daarom homself begin afvra of dat nie ook die Seun van God, en die Redder van die wêreld was nie.   Geleidelik het dit duidelik geword, en het die oortuiging gegroei, dat Jesus nie net ‘n werklike mens was nie, maar dat sy aansprake oor Homself ook inderdaad waar was.  Hy het ‘n volgeling van Jesus geword wat uiteindelik die boek geskryf waarop die epiese film Ben Hur gebaseer is. Dit is geskryf deur ‘n man wat wou bewys Jesus het nooit geleef nie. In plaas daarvan het hy die grootste Man wat ooit geleef het, ontmoet.  Dít is waaroor ons teks vandag gaan!  Dit is ‘n belydenis oor Jesus, die Seun van God.

WBanners-mrt15-3

Share

1 Johannes 4:7-21 – Vyfde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag – 3 Mei 2015

In Familietyd kan jy die voorbeeld gebruik van ‘n vrug met pitte om te gesels oor maniere waarop mens liefde kan deel en hoe die liefde dan meer raak.  Of gebruik die jongste fliek van “Cinderella” waar haar ma haa leer: “to have courage and be kind”.  “Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic,” sê Cinderella se ma.  Liefde (omgee) is volgens haar ma die sterkste “magic” wat daar is.  Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel verskillende verhale waar onbekende weldoeners vir ander se ete betaal het. Trouens, by ‘n deurry-koffiewinkel in Portland, Oregon, VSA, het sewe-en-twintig kliënte op ‘n ry vir die volgende persoon se koffie betaal.  So is dit met die liefde van God. Mense beleef God se verrassende liefde. Hulle gee dit dan aan aan volgende mense. Wat dit weer aangee. So beleef mense God se liefde opeenvolgend op lewensveranderende maniere.  Want God is liefde!

WBanners-mrt15-2

Share

1 Johannes 3:16-24 – Vierde Sondag van Paastyd – 26 April 2015

Vir Familietyd is daar ‘n poppekas-beurtspel wat jy kan gebruik oor ‘n skapie en Dawid in gesprek oor herderskap.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Maximilian Kolbe, ‘n Poolse priester wat op 15 Augustus 1941 as gevangene 16670 in die Nazi strafkamp, Auschwitz, gesterf het.  Hy het gekies om in die plek van Franciszek Gajowniczek, wat vreesbevange was om sy vrou en kinders nooit weer te sien nie.  Gajowniczek het later vertel dat hy Kolbe net met sy oë kon bedank. Ek kon skaars begryp wat besig was om te gebeur. Iemand anders offer sy lewe vrywillig op vir my – ‘n vreemdeling.  Gajowniczek het nog 53 jaar gelewe nadat Kolbe sy lewe gered het. In Duitsland is Kolbe se dood met ‘n posseël herdenk. Sy selfopoffering gryp steeds mense se verbeelding aan.  Dit is met dié verhaal as agtergrond wat ons beter die offer van Jesus kan begryp, wat nie net vir een persoon nie, maar vir almal sekerheid en lewe verseker.  En kry ons ook ‘n beter insig wat van ons gevra word in navolging van Hom: “Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.”

 WBanners-mrt15-4

Share

1 Johannes 3:1-7 – Derde Sondag van Paastyd – 19 April 2015

Gesels met die kinders oor wat hulle eendag wil word. Ons sal egter maar moet wag en kyk, nie waar nie.  Maar wat ons wel weet, is dat julle kinders van God is.  Wanneer julle grootword, gaan julle steeds dieselfde wees:  kinders van God!  God het ons so lief dat, maak nie saak wát ons eendag word nie, ons bly kinders – God se kinders.   Die preekriglyn lei in met Alister McGrath (gerekende natuurwetenskaplike en teoloog) se vertelling van sy tannie wat ‘n paar jaar gelede oorlede is. Sy was in haar tagtigs, maar het nooit getrou nie. Toe die familie haar besittings uitsorteer, kom hulle op ‘n gehawende foto van ‘n jongman af. Dit was die liefde van die ou dame se lewe, maar die verhouding het tragies geëindig.

Sy het die foto van die man wat sy liefgehad het lewenslank bewaar. Waarom? Die foto het haar herinner aan die werklikheid van haar liefde, en die liefde wat sy van die jongman ontvang het. Dit was haar enigste skakel met die wêreld waarin sy gewaardeerd en bemind was.  Dit is wat ons teks ook met ons wil regkry.  Dit is ons foto, ons herinnering en ons verankering. Ons teks is soos die vergeelde foto tussen ‘n ou dame se besittinkies. Dit vertel van die belangrike ankers in ons lewe. Ons teks herinner ons ook van watter verhaal ons deel is. Ons is deel van God se inisiatief om liefdevol na die wêreld uit te reik en mense in Christus deel te maak van God se familie.  Daarom moet ons in Hom bly!

WBanners-mrt15-1

Share
1 15 16 17 18 19