Derde Sondag in Lydenstyd – 28 Februarie 2016 – Jesaja 55:1-9

Daar is drie opsies vir Familietyd waarin jy kan fokus op die nagmaal, ‘n piekniek of ‘n video en lied gebaseer op die Skriflesing. Die preekriglyn begin met ‘n inleiding oor die worsteling met pessimisme. Dinge word dan in ‘n baie donker lig gesien. Dit kan met ons persoonlike omstandighede, ons omgewing, ons land of die wêreld te doene hê. Soms verval mens so diep in wanhoop, negatiewe gedagtes en suspisie dat jy nie meer gebore in staat is om moed en hoop aan die dag te lê nie. Die teks uit Jesaja help ons om die vraag te vra na waar die verskil dan lê tussen hoop en wanhoop. Vir Jesaja maak God die verskil. God is vir Jesaja nie koud, klinies en ver nie, maar vol liefde en ontferming. God is betrokke by die wêreld en tree aktief op.

webbanners_Feb2016-3

Share

Tweede Sondag in Lydenstyd – 21 Februarie 2016 – Lukas 13:31-35

In vandag se skrifgedeelte is Jesus hartseer oor mense wat hom nie wil volg nie. Hy beskryf sy liefde vir hulle soos ‘n moederhen se liefde.  As jy dit betyds in die hande kan kry, kan jy die verhaal vertel van “Five little chicks” deur Nancy Tafuri. Of vertel self hoe ‘n hen op haar eiers lê, hoe sy na die kuikens omsien. Jy kan die hen vergelyk met die kinders se mammas wat hulle vashou in haar arms en dan verduidelik dat Jesus ook só lief is vir ons.  Die preekriglyn sluit hierby aan en vra die vraag wie beheer ons wêreld en ons toekoms? Verskillende mense beantwoord hierdie vraag op verskillende maniere. Jy kan na ‘n paar van die vroeëre sameswering-teorieë verwys.

Vandag is dit Donald Trump wat dink Amerika sal veiliger wees as alle Moslems en Meksikane (met wie hy graag eiendomstransaksies aangaan) uit die land gesit kan word. Lydenstyd is ‘n tyd vir stilte en nadenke. Die teks help ons diep hieroor na te dink: Wie beheer die wêreld?  Die preekriglyn sluit af met die oproep tot die navolging van ons Meester, want daardeur kan ons toelaat dat God se liefde deur ons vloei na ‘n wêreld wat rebelleer. Ons moet met sy liefde na die mense om ons kyk. Ons moet die erns van God se waarskuwing verstaan dat volhardende verwerping van Jesus tot felle oordeel sal lei. Hoewel dit onafwendbaar is, kan ons vashou aan God wat getrou is aan sy woord. Hy begeer dat sondaars na Hom moet kom. En ons kan verseker wees dat sy belofte waar sal wees dat daar mense uit elke volk, taal en nasie voor sy troon sal wees.  Met dit in gedagte moet ons vertrouend en volhardend vorentoe gaan.

Kleurmeditasie

Share

Eerste Sondag in Lydenstyd – 14 Februarie 2016 – Deuteronomium 26:1-11

Die fokusteks kan uitstekend as ’n drama opgevoer word aan die hand van die ingeslote hulpmiddel. Dit is ook die begin van Lydenstyd. Deuteronomium 26:1-11 is uiters geskik as begin van dié tyd, omdat dit praat oor lewe en verwagtinge en teleurstelling en menslike handeling en pyn – en dankbaarheid vir alles en ten spyte van alles. ‘n Wonderlike tradisie van baie gemeentes in Afrika is om as laaste deel van die diens ingedans te kom op maat van ‘n kerklied met mandjies vol vrugte en groente. Daarna sit die predikant die mandjies voor die altaar en wy dit aan die Here.

Dit vier die lewensruimte wat God aan ons gee. Die preekriglyn het vier temas wat ons dankbaarheid vir wat God gee, kan uitpak:

Een: Blom waar jy geplant is.
Twee: ‘n Land wat oorloop.
Drie: Ons moet ons hande uitsteek.
Vier: Onthou met dankbaarheid.

Daar is ook ‘n Geloofsbelydenis uit Jesaja 53 ingesluit.

Loskerf

Share

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens – 7 Februarie 2016 – Lukas 9:28-36, (37-43)

Die Engelse woord vir vandag, “transfiguration” is eintlik ‘n baie lekker woord om die kinders in die betekenis van die teks in te lei. Jy kan met hulle gesels oor die kraai wat in ‘n beker verander word in Harry Potter and the Philosopher’s Stone.  Dit is egter radikaal anders as wat hier met Jesus gebeur.  Jesus word ook verander, maar Jesus nie iets anders as wat Hy is nie, Hy word meer wat Hy is. Sy Goddelikheid word meer gemaak. Op dieselfde manier werk God, deur die Gees in ons, om ons ook meer dit te maak wat ons reeds is.  Die preekriglyn begin met die spreuk van die sendeling Hudson Taylor: “Vertrou daarop: God se werk, gedoen op God se manier, sal nooit gebrek lei aan God se voorsiening nie.”  En wys hoe dit prakties geraak het met die stigting van China Inland Mission.  Daar was twee redes waarom daar – ten spyte van baie stryd en mislukking – vrug op die werk was. Die eerste rede was die helder besef dat God self aan die werk is, en dat hulle instrumente in God se hande was. Die tweede rede was ‘n lewe van gebed, die opsoek van God se teenwoordigheid en die rus in gebed by God.  Met dit as agtergrond kan ons die betekenis wat hierdie teks vir ons het, beter verstaan.  Jesus is op die punt om deur die meule te gaan. Sy dissipels ook.  Jesus se antwoord op hierdie beproewing is om gemeenskap met God op te soek deur gebed. Hy betrek ook sy dissipelkring. Gebed word die manier waarop Jesus in hierdie oomblikke ingebed bly in sy identiteit as lydende kneg van die Here, Seun van God.  Gebed word ook die manier waarop die dissipelgemeenskap, via Petrus, Johannes en Jakobus, gedefinieer word as volgelinge van die Seun van God.

Share

Vierde Sondag ná Epifanie – 31 Januarie 2016 – Lukas 4: 21-30

Met Familietyd kan jy oor verwerping met die kinders gesels aan die hand van die verhaal van Del Ennis, ’n beroemde bofbalspeler, wat ook nie in sy tuisdorp die erkenning gekry het wat hy verdien het nie. Dit sal ’n goeie inleiding verskaf om oor Jesus met die kinders te gesels.  Die preekriglyn lei ook met ’n sportverhaal in om te illustreer dat ‘n goeie sportman altyd die bal speel en nooit die man nie.  Des Hasler was ‘n legendariese Australiese professionele Rugby-Ligaspeler. Sy bynaam was “Sorry”. Die rede? Nadat hy ‘n opponent vasgevat en eintlik op die veld begrawe het, het hy gewoonlik “Sorry mate” gesê terwyl die slagoffer orent kom. Sy houding was dat hy net gedoen het wat hy moes.  Dit is egter nie hoe baie mense lewe nie.  Dit is ‘n ou laai om die man eerder as die bal te speel, soos hier in die verhaal van Jesus.  As mense nie van die boodskap hou nie, is hulle geneig om die boodskapper by te kom.

webbanners_Jan2016-3

Share

Derde Sondag ná Epifanie – 24 Januarie 2016 – Lukas 4:14-21

Nota: Die teksindeling fokus op Jesus se lering in Nasaret. Volgende Sondag fokus op die mense van Nasaret se reaksie. Lei die uitleg van die teks in met ‘n gesprek met die kinders oor wat hulle wil wees wanneer hulle groot is.  Laat grootmense vertel wat hulle graag wou word – en wat hulle nou is.  Verduidelik dan dat Jesus terugkeer na die dorp waar hy grootgeword het, waar almal wou hoor wat van hom geword het. Lees dan die skrifgedeelte en gesels met hulle oor prioriteite en passies en wat hierdie gedeelte oor Jesus sê.

Die preekriglyn lei met die voorbeeld in van ‘n alkoholis se stryd om rehabilitasie sowel as ‘n seksslaaf van ISIS, Nadia Murad Basee Taha, wat in November 2014 ontsnap het en van haar vryheid kon getuig voor die VN.  Albei het die genade van vryheid uit hulle slawerny ontvang, presies soos die Here Jesus hier in sy tuisdorp Nasaret verkondig.  Dit is die kern van Jesus se bediening.  Jesus bring ‘n nuwe bedeling tot stand waar mens se verlede, en die nood van jou verlede, nie langer jou lewe definieer nie. Vryheid en uitkoms is moontlik.

Share

Tweede Sondag ná Epifanie – 17 Januarie 2016 – Johannes 2:1-11

Gebruik dié Sondag die ingeslote voorbeeld van ‘n koerant waarvan die berig verwys na Jesus wat water in wyn verander. Daar is ook ‘n pragtige inkleurprent.  Die preekriglyn begin met ‘n oorsig van die tipe wyn wat bekend was in die wêreld van die Bybel as inleiding tot die teks. Die feit dat die wonderwerk egter spesifiek as ‘n wonderteken beskryf word, beteken dat veral die simboliese betekenis van die gebeure belangrik is. Jesus se optrede by hierdie spesifieke bruilofsfees – om wyn uit water te skep – openbaar dus sy heerlikheid. Hy gaan die messiaanse feesmaal moontlik maak.  Ons dra daarom dié boodskap in alles wat ons doen.  In Jesus, deur die Gees, is God oral in die skepping teenwoordig. Niks is meer dieselfde nie. Daarom kan selfs die wyn by ‘n bruilof ‘n teken word wat na sy heerlikheid heenwys. Elke erediens, elke doop, nagmaal en loflied wat opklink tot eer van God onderstreep hierdie werklikheid.

webbanner_Jan2016

Share

Eerste Sondag ná Epifanie – 10 Januarie 2016 – Handelinge 8: 14-17

Al is vandag se teks ‘n kort gedeelte, het dit ‘n kragtige boodskap van liefde, sorg en ondersteuning. Jy kan die verhaal van Let’s Go, Hugo! deur Angela Dominguez gebruik met Familietyd. Hugo is ‘n voëltjie wat liefde en ondersteuning van die ander voëls nodig het, sodat hy sy vrees kan oorwin en besef dat hy kan vlieg. Of gesels oor die doop!  Bybel-Media het twee pragtige boekies oor die doop wat julle kan gebruik: Met jou doop, en Die avonture van Lisa en Timmy.

Die preekriglyn lei die teks in met die dokumentêre film A snake gives birth to a snake gebaseer op die Suid-Afrikaanse ervaring van versoening in die 1990’s. Die merkwaardige titel verwys na die antwoord wat geweldenaars dikwels in konfliksones verskaf wanneer gevra word hoekom hulle babas en jong kinders doodmaak. Wat mense se kultuur ook al is, is die antwoord altyd een of ander variasie van die titel: “Want ‘n slang gee geboorte aan ‘n slang.” Dit is skokkend dat so oor mense gepraat kan word. As jy jou vyand wil uitwis, as jy slange wil uitroei, moet jy die klein slangetjies ook uitwis. Ons teks vertel hoe die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees ook in Samaria kon posvat, spesifiek in só ‘n gebied. Daar aanvaar die Samaritane, wonder bó wonder, die Woord van God, en Petrus en Johannes word gestuur om te bid dat dié mense ook die Heilige Gees mag ontvang.

webbanners-Jul2015R-5

Share

Epifaniefees – 3 Januarie 2016 – Jesaja 60:1-6

Met Familietyd kan jy die pragtige fabel van “Star Bright” deur Alison McGhee vertel, van ‘n engeltjie wat graag iets vir Jesus wou gee en op die ou end die lig van die helder ster was wat die wyses gevolg het. Die preekriglyn begin met ‘n beskrywing van die tyd van Jesaja waarin nagdonkerte ‘n werklikheid was.  Ons verstaan eers werklik die impak van Jesaja 60 se simboliek as ons nou van tyd tot tyd sonder elektrisiteit en ander maklike maniere van ligmaak moet klaarkom. Lig is lewe. Lig is hoop. Dit is die kern van die boodskap wat Jesaja vir die volk kom gee.

Share

Sondag na Kersfees – 27 Desember 2015 – Kolossense 3:12-17

Jy kan vandag aansluit by Psalm 148 en Koos van der Merwe van die sanggroep Prophet se ingeslote liriek “asems” nav hierdie Psalm gebruik. Die musiek sal ook heerlik kommunikeer.  Of wys ’n klomp alledaagse dinge, en gesels oor die uitdaging om die goeie nuus en vreugde van Kersfees die hele jaar, deur al ons aktiwiteite, te vier.  Of vertel die storie “Peace is an offering” deur Annette LeBox (beskikbaar by Kindle) wat die reis beskryf van ”neighborhood friends living life in community with one another,” wat goed aansluit by ons teks.  Die preekriglyn wys hoe Paulus hierdie brief om sekere idees en praktyke wat in die gemeente begin posvat het, teë te werk.  Kolosse se gelowiges is dus geteister deur ‘n swetterjoel vreemde invloede wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en die gemeente in bygeloof te laat verval.  Paulus wys die leë filosofieë af omdat hy hulle wil help om hul identiteit in Christus te vestig. Die enigste geldige Christelike lewenswyse is om vanuit ‘n verhouding met Christus te leef en Hom toe te laat om alle verhoudinge waarbinne jy leef, te beïnvloed.  Dit het ‘n invloed op jou eie menswees, op jou verhoudings in die huweliks- en gesinslewe, op jou verhoudings in die werksplek, sowel as op jou verhouding met mense wat nog buite die geloof staan.  Leef as nuwe mense met vyf innerlike kwaliteite: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid.

e-Kersfees2015

Share
1 15 16 17 18 19 23