Tweede Sondag ná Epifanie – 17 Januarie 2016 – Johannes 2:1-11

Gebruik dié Sondag die ingeslote voorbeeld van ‘n koerant waarvan die berig verwys na Jesus wat water in wyn verander. Daar is ook ‘n pragtige inkleurprent.  Die preekriglyn begin met ‘n oorsig van die tipe wyn wat bekend was in die wêreld van die Bybel as inleiding tot die teks. Die feit dat die wonderwerk egter spesifiek as ‘n wonderteken beskryf word, beteken dat veral die simboliese betekenis van die gebeure belangrik is. Jesus se optrede by hierdie spesifieke bruilofsfees – om wyn uit water te skep – openbaar dus sy heerlikheid. Hy gaan die messiaanse feesmaal moontlik maak.  Ons dra daarom dié boodskap in alles wat ons doen.  In Jesus, deur die Gees, is God oral in die skepping teenwoordig. Niks is meer dieselfde nie. Daarom kan selfs die wyn by ‘n bruilof ‘n teken word wat na sy heerlikheid heenwys. Elke erediens, elke doop, nagmaal en loflied wat opklink tot eer van God onderstreep hierdie werklikheid.

webbanner_Jan2016

Share

Eerste Sondag ná Epifanie – 10 Januarie 2016 – Handelinge 8: 14-17

Al is vandag se teks ‘n kort gedeelte, het dit ‘n kragtige boodskap van liefde, sorg en ondersteuning. Jy kan die verhaal van Let’s Go, Hugo! deur Angela Dominguez gebruik met Familietyd. Hugo is ‘n voëltjie wat liefde en ondersteuning van die ander voëls nodig het, sodat hy sy vrees kan oorwin en besef dat hy kan vlieg. Of gesels oor die doop!  Bybel-Media het twee pragtige boekies oor die doop wat julle kan gebruik: Met jou doop, en Die avonture van Lisa en Timmy.

Die preekriglyn lei die teks in met die dokumentêre film A snake gives birth to a snake gebaseer op die Suid-Afrikaanse ervaring van versoening in die 1990’s. Die merkwaardige titel verwys na die antwoord wat geweldenaars dikwels in konfliksones verskaf wanneer gevra word hoekom hulle babas en jong kinders doodmaak. Wat mense se kultuur ook al is, is die antwoord altyd een of ander variasie van die titel: “Want ‘n slang gee geboorte aan ‘n slang.” Dit is skokkend dat so oor mense gepraat kan word. As jy jou vyand wil uitwis, as jy slange wil uitroei, moet jy die klein slangetjies ook uitwis. Ons teks vertel hoe die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees ook in Samaria kon posvat, spesifiek in só ‘n gebied. Daar aanvaar die Samaritane, wonder bó wonder, die Woord van God, en Petrus en Johannes word gestuur om te bid dat dié mense ook die Heilige Gees mag ontvang.

webbanners-Jul2015R-5

Share

Epifaniefees – 3 Januarie 2016 – Jesaja 60:1-6

Met Familietyd kan jy die pragtige fabel van “Star Bright” deur Alison McGhee vertel, van ‘n engeltjie wat graag iets vir Jesus wou gee en op die ou end die lig van die helder ster was wat die wyses gevolg het. Die preekriglyn begin met ‘n beskrywing van die tyd van Jesaja waarin nagdonkerte ‘n werklikheid was.  Ons verstaan eers werklik die impak van Jesaja 60 se simboliek as ons nou van tyd tot tyd sonder elektrisiteit en ander maklike maniere van ligmaak moet klaarkom. Lig is lewe. Lig is hoop. Dit is die kern van die boodskap wat Jesaja vir die volk kom gee.

Share

Sondag na Kersfees – 27 Desember 2015 – Kolossense 3:12-17

Jy kan vandag aansluit by Psalm 148 en Koos van der Merwe van die sanggroep Prophet se ingeslote liriek “asems” nav hierdie Psalm gebruik. Die musiek sal ook heerlik kommunikeer.  Of wys ’n klomp alledaagse dinge, en gesels oor die uitdaging om die goeie nuus en vreugde van Kersfees die hele jaar, deur al ons aktiwiteite, te vier.  Of vertel die storie “Peace is an offering” deur Annette LeBox (beskikbaar by Kindle) wat die reis beskryf van ”neighborhood friends living life in community with one another,” wat goed aansluit by ons teks.  Die preekriglyn wys hoe Paulus hierdie brief om sekere idees en praktyke wat in die gemeente begin posvat het, teë te werk.  Kolosse se gelowiges is dus geteister deur ‘n swetterjoel vreemde invloede wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en die gemeente in bygeloof te laat verval.  Paulus wys die leë filosofieë af omdat hy hulle wil help om hul identiteit in Christus te vestig. Die enigste geldige Christelike lewenswyse is om vanuit ‘n verhouding met Christus te leef en Hom toe te laat om alle verhoudinge waarbinne jy leef, te beïnvloed.  Dit het ‘n invloed op jou eie menswees, op jou verhoudings in die huweliks- en gesinslewe, op jou verhoudings in die werksplek, sowel as op jou verhouding met mense wat nog buite die geloof staan.  Leef as nuwe mense met vyf innerlike kwaliteite: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid.

e-Kersfees2015

Share

Kersfees – 25 Desember 2015 – Lukas 2: 1-20

Dis Kersdag! Dramatiseer die fokusteks ahv Die Nuwe Testament vir Kinders.  Jy kan kinders kry om die teks op te voer terwyl iemand dit lees. Of gebruik mooi prente uit ‘n kinderbybel.  Of wys die ingeslote video.  Of gebruik die ingeslote inkleurprente.  Of vertel die storie van “J is for Jesus:  The sweetest story ever told” deur Crystal Bowman. Dit is in rym geskryf en ons gee ‘n bruikbare Afrikaanse oorvertelling daarvan.  Daar is ook ‘n woordherkenning wat van die teks gemaak is.  ‘n Mondvol! Hoekom?  Want dit is vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!  Nie dat dit só eenvoudig is nie.  Veral in die lig van oorloë, terreuraanvalle, verkragtings, ontvoerings, kapings, menseroof, xenofobiese aanvalle, plaasmoorde en bendegeweld. Onvrede is ‘n daaglikse realiteit, terwyl vanoggend se teks handel oor vrede op aarde. Mens wil amper uitroep: Vrede . . . vrede terwyl daar geen vrede is nie!   Tog, wanneer ons na die Kersverhaal luister, word ons opnuut met verwondering gevul; ‘n maagd word swanger. ‘n Jong meisie word deur God self gekies om die Seun van God in die wêreld te bring.  Alles gebeur as deel van God se vooruitbeskikking. En in hierdie Christus IS daar vrede beskikbaar.  Die vrede van God se geregtigheid.  En ons word gestuur as draers van dié vrede.  So moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Selfs te midde van pyn, hartseer, vertwyfeling, verdrukking en beproewing, moenie angstig rondkyk nie . . . u het ‘n God wat u nooit sal begewe of verlaat nie. Sy naam is Jesus, die Prins van vrede.

e-Kersfees2015

Share

Vierde Sondag in Advent – 20 Desember 2015 – Lukas 1:47-55

Bybelmedia se Woord en Fees stel voor dat jy ‘n lied uit die fliek The Hunchback of Notre Dame, met die titel “God help the Outcasts”, gebruik. Die Gypsy-vrou Esmeralda sing ‘n lied aan Maria, waarin sy vra wie na haar mense sal omsien. Of jy kan gesels oor die feit dat God nie gesê het “Maria is maar net ’n jong meisie” nie.  Hy het haar ernstig opgeneem, haar vertrou en vir haar ’n opdrag gegee.

Ook kinders is in staat daartoe om, soos Maria, wonderlike dinge vir God te doen. Vertel dan stories van ander dapper, uitgesproke jongmense, bv. Malala Yousafzai van Pakistan wat die jongste mens is wat nog ooit die Nobelprys vir vrede gewen het, óf Mariah Smith van Hampton, Virginia in die VSA, wat 17 was toe sy hawelose mense begin help het deur haar organisasie, Blankets for the Homeless, óf die skaam 14-jaar oue Aziza Rahimzada wat ’n kragtige stem geword het vir die kinders in Afghanistan se vlugtelingkampe en vanjaar, vier jaar later, genomineer is as een van drie finaliste in die Internasionale Kinder Vredeprys. Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel die verhaal van ‘n sewentienjarige Colombiaanse meisie – in die rolprent Maria Full of Grace – wat doelgerig en vasberade ontsnap het uit haglike omstandighede, al moes sy die reëls buig om te oorleef.  Die vraag is waar is God in hierdie Maria, die arm Colombiaanse meisie, se lewe? Is God die outeur van nuwe moontlikhede, soos ‘n mens in haar lewe begin raaksien? Kan ons vandag nog daarop hoop dat God mense uit hulle ellende optel en vir hulle nuwe geleenthede skep? Dit is met hierdie lens wat die verhaal van Maria in die Bybel op die tafel kom en wat ons God se werk in dié wêreld op ‘n ander, meer gevaarlike manier, begin raaksien.

KersGroete

 

Share

Derde Sondag in Advent – 13 Desember 2015 – Sefanja 3:14-20

Gesels met die kinders oor die “prentjies” wat hulle van God het. Na aanleiding van Sefanja 3 help die kinders om aan God te dink as die God wat glimlag, dit is immers wat hierdie Sondag wil kommunikeer.  Daar is ook ‘n prettige storie van “Uh-oh!” deur Shutta Crum wat jy en die kinders  saam kan vertel.  Die preekriglyn vertel die verhaal van die bejaarde vrou in die Waarheids- en Versoeningskommissietyd wat wys hoe vergifnis en ‘n nuwe kan begin grondvat in ons land. Sy het polisieman Van de Broek vergewe dat hy haar man en kind vermoor het nie, maar hom in haar familiekring ingetrek om hom ‘n nuwe begin te gee.  Sowaar: daar is vergifnis moontlik, selfs vir die grootste sondaars.  Hiervan getuig die profeet Sefanja juis in hierdie Adventstyd.  Die nabyheid van God verseker ons van twee dinge. Dit bring ‘n einde aan die oordeel sodat ons met blydskap deel kan hê aan die vernuwende teenwoordigheid van Jesus. Dit bring ook die herstel en regverdiging van die kerk van die Here teenoor ‘n vyandige wêreld.

MenswaardigheidAd

Share

Tweede Sondag in Advent – 06 Desember 2015 – Maleagi 3:1-4

In Familietyd kan jy ‘n video wys van iemand wat glas blaas en die inleiding van die preek gebruik as familie-oomblik.  Jy kan ook die ontmoeting van die kinders met die leeu Aslan in C.S. Lewis se boek “The Lion, the Witch and the Wardrobe” gebruik.  Lucy was bekommerd dat hy nie veilig is nie.  “Veilig?” het Mnr. Bewer gesê.  “Wie het iets gesê oor veilig?  Natuurlik is hy nie veilig nie.  Maar, hy is goed.  Hy is die Koning.”  Jy kan ook ‘n gesprek voer oor die waarde van slegte medisyne.  Die preekriglyn werk met die verhaal van Simon, ‘n glasblaser, wat glasprodukte in die vuur van die smeltkroes skep.  In ons teks is reiniging ook ter sprake, omdat die volk van God suiwering nodig het.

Ons teks moedig ons aan om ook ons lewe voor God oop te stel vir suiwering, en om sodoende gestroop te word van alles wat “pronk en sieraad” is. Eerder as ‘n boodskap van straf en verdoemenis, word die teks ‘n uitnodiging tot inkeer en ‘n voorbereiding om die Een te vier wat ons in voorbeeld kom wys het hoe ‘n lewe na God se hart werklik lyk.  Ons is tans in die Kerstyd. Ons vier die koms van die Een wat deur Maleagi en later Johannes die Doper aangekondig is. Die Een wat kom ons ons lewens te vernuwe, deur Woord en Gees.  Laat ons in die Kerstyd bid: O, kom Skepper Gees, o kom Lewende Here Jesus Christus en vernuwe ons!

webbanners_Nov2015-4

Share

1 Tessalonisense 3:9-13 – Eerste Sondag in Advent – 29 November 2015

Om die effens moeiliker teks met kinders te deel, lees dit uit ‘n makliker vertaling.  Daar is ook ‘n inkleurprent beskikbaar.   Die preekriglyn werk met die verhaal van die huis waarvan die liggies vir Kerstyd gebrand het lank nadat Kerstyd al verby was. Regdeur Januarie en naderhand ook Februarie het die liggies in die aande bly brand.  Dit het nogal vreemd gelyk. T een die middel van Maart het daar skielik nog liggies, wat woorde uitgespel het, op die huis verskyn. Dit het gesê: “Welkom tuis, Jimmy!”  Dié gesin het ‘n seun wat in die Midde-Ooste in een of ander Amerikaanse oorlog gaan veg het en vir die gesin was Kersfees nie Kersfees voordat hulle nie weer met hulle seun herenig was nie. Kersfees is daarom ‘n tyd om te fokus op liefdesbande, ‘n tyd waar gesinne en families bymekaar moet wees. Dit verskaf ‘n goeie oorgang na die verhaal in ons teksgedeelte wat ons van die innige liefdesbande vertel wat geloof in die Here Jesus Christus tussen Paulus, sy medewerkers en die gemeente in Tessalonika gesmee het. Ons ontdek hier hoe normaal hierdie diep verbintenisse in die gemeente van Christus is. Mag ons eie liefde vir mekaar op dieselfde manier hierdie seisoen toeneem.

webbanners_Nov2015-5

Share

Johannes 18:33-37 – Ses en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Sondag van Christus die Koning – 22 November 2015

Sluit by die kerkjaar aan met ‘n skildery van Jesus voor Pilatus en gesels met die kinders oor koningskap.  Jy kan klem lê op die verskil tussen ‘n goue speelgoed kroon en ‘n doringkroon.  Jesus het die doringkroon gekies.  Jy kan ook aansluit by die storie – met video – van die Sewe Blinde Muise deur  Ed Young wat ‘n vreemde nuwe ding by die muise se watergat moet verwerk. Die preekriglyn fokus op die koningskap van Jesus, en die betekenis daarvan vir ons lewe.  Die Joodse leiers se diepste vrees en afsku is Jesus se afwysende houding teenoor die tempel en die Jode se godsdienstige gebruike.

Daarmee is die godsdienstige leiers se houvas op die tempel in gevaar. Vir hulle is Jesus se optrede moeilikheid en gevaar.  Vandag sal ons sê Jesus se hutsmerke (hash tags) staan hulle nie aan nie: #TempleMustFall, #RomeMustFall, #OneTrueKing, #KingdomOfGod.  Uit sy gesprek met Pilatus blyk duidelik dat Jesus, die Koning, sy gesag nié van die aarde kry nie. Sy gesag is wel vir die aarde, want Hy leer sy dissipels om te bid dat God se koninkryk op die aarde sal kom.

webbanners_Nov2015-3

Share
1 16 17 18 19 20 23