1 Johannes 4:7-21 – Vyfde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag – 3 Mei 2015

In Familietyd kan jy die voorbeeld gebruik van ‘n vrug met pitte om te gesels oor maniere waarop mens liefde kan deel en hoe die liefde dan meer raak.  Of gebruik die jongste fliek van “Cinderella” waar haar ma haa leer: “to have courage and be kind”.  “Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic,” sê Cinderella se ma.  Liefde (omgee) is volgens haar ma die sterkste “magic” wat daar is.  Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel verskillende verhale waar onbekende weldoeners vir ander se ete betaal het. Trouens, by ‘n deurry-koffiewinkel in Portland, Oregon, VSA, het sewe-en-twintig kliënte op ‘n ry vir die volgende persoon se koffie betaal.  So is dit met die liefde van God. Mense beleef God se verrassende liefde. Hulle gee dit dan aan aan volgende mense. Wat dit weer aangee. So beleef mense God se liefde opeenvolgend op lewensveranderende maniere.  Want God is liefde!

WBanners-mrt15-2

Share

1 Johannes 3:16-24 – Vierde Sondag van Paastyd – 26 April 2015

Vir Familietyd is daar ‘n poppekas-beurtspel wat jy kan gebruik oor ‘n skapie en Dawid in gesprek oor herderskap.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Maximilian Kolbe, ‘n Poolse priester wat op 15 Augustus 1941 as gevangene 16670 in die Nazi strafkamp, Auschwitz, gesterf het.  Hy het gekies om in die plek van Franciszek Gajowniczek, wat vreesbevange was om sy vrou en kinders nooit weer te sien nie.  Gajowniczek het later vertel dat hy Kolbe net met sy oë kon bedank. Ek kon skaars begryp wat besig was om te gebeur. Iemand anders offer sy lewe vrywillig op vir my – ‘n vreemdeling.  Gajowniczek het nog 53 jaar gelewe nadat Kolbe sy lewe gered het. In Duitsland is Kolbe se dood met ‘n posseël herdenk. Sy selfopoffering gryp steeds mense se verbeelding aan.  Dit is met dié verhaal as agtergrond wat ons beter die offer van Jesus kan begryp, wat nie net vir een persoon nie, maar vir almal sekerheid en lewe verseker.  En kry ons ook ‘n beter insig wat van ons gevra word in navolging van Hom: “Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.”

 WBanners-mrt15-4

Share

1 Johannes 3:1-7 – Derde Sondag van Paastyd – 19 April 2015

Gesels met die kinders oor wat hulle eendag wil word. Ons sal egter maar moet wag en kyk, nie waar nie.  Maar wat ons wel weet, is dat julle kinders van God is.  Wanneer julle grootword, gaan julle steeds dieselfde wees:  kinders van God!  God het ons so lief dat, maak nie saak wát ons eendag word nie, ons bly kinders – God se kinders.   Die preekriglyn lei in met Alister McGrath (gerekende natuurwetenskaplike en teoloog) se vertelling van sy tannie wat ‘n paar jaar gelede oorlede is. Sy was in haar tagtigs, maar het nooit getrou nie. Toe die familie haar besittings uitsorteer, kom hulle op ‘n gehawende foto van ‘n jongman af. Dit was die liefde van die ou dame se lewe, maar die verhouding het tragies geëindig.

Sy het die foto van die man wat sy liefgehad het lewenslank bewaar. Waarom? Die foto het haar herinner aan die werklikheid van haar liefde, en die liefde wat sy van die jongman ontvang het. Dit was haar enigste skakel met die wêreld waarin sy gewaardeerd en bemind was.  Dit is wat ons teks ook met ons wil regkry.  Dit is ons foto, ons herinnering en ons verankering. Ons teks is soos die vergeelde foto tussen ‘n ou dame se besittinkies. Dit vertel van die belangrike ankers in ons lewe. Ons teks herinner ons ook van watter verhaal ons deel is. Ons is deel van God se inisiatief om liefdevol na die wêreld uit te reik en mense in Christus deel te maak van God se familie.  Daarom moet ons in Hom bly!

WBanners-mrt15-1

Share

1 Johannes 1:1-2:2 – Tweede Sondag van Paastyd – 12 April 2015

Vir Familietyd kan jy die verse uit Die Nuwe Testament vir Kinders lees en/of die blokkiesraaisel gebruik.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Thomas Linacre, die geneesheer van koning Henry VII en Henry VIII van Engeland, stigter van die Koninklike Kollege van Geneeshere, en vriend van die groot denkers van die Renaissance, Erasmus en Sir Thomas More.  Laat in sy lewe, het Linacre begin studeer om ‘n priester te word. Vir die eerste keer in sy lewe ontvang hy die Nuwe Testament om vir homself te bestudeer. Linacre het in die donkerste tye van die kerk se geskiedenis geleef, terwyl Alexander VI pous was.

Alexander, die berugte Borgia-pous, se omkopery, korrupsie, bloedskande en moord het die Katolieke kerk se naam beklad.  Nadat hy die Nuwe Testament gelees het, het Linacre gesê: “Hierdie is óf nié die evangelie nie, of ons is nie Christene nie.”  Die evangelie is bedoel om ons gedrag te verander. Ons moet lewe op ‘n manier wat pas by die evangelie. Anders is Linacre se woorde heeltemal waar.  Hierdie eerste brief van Johannes bemoedig die gemeente – waarskynlik in Efese, soos die tradisie dit aan ons voorhou – om getrou te bly aan die inhoud van hulle geloof, Jesus Christus, sowel as aan die tipe praktiese lewenstyl wat daaraan uitdrukking gee.

WBanners_Feb15-1

Share

Markus 16: 1-8 – Paasfees – 5 April 2015

’n Mens kan die kinders redelik maklik deur die hele diens betrek.  Die inleiding oor vuurhoutjiedosies van vanoggend se preek kan ook perfek werk as familie-oomblik.  Op die vraag van die skooljuffrou bring die kinders in lentetyd iets wat nuwe lewe uitbeeld. Klein Jannie bring ‘n leë vuurhoutjieboksie en verduidelik: “Jesus se graf was leeg, en dit is ‘n teken van nuwe lewe.”  Die leë graf getuig van Christus se opstanding. Dit is die hartklop van die Christelike geloof, ons geloof.

Tog is dit soms of dit vir ons ongelooflik is. Ons Westerse denkwyse maak dit vir ons moeilik om dit werklik te glo, wat nog dit oor te vertel te midde van teorieë oor swaartekrag en die kleinste molekules, wetenskap oor die heelal, die menslike brein.  Tog, tog was daar ‘n leë graf en die opstanding waar en werklik. “Hy is nie hier nie”, sê die jongman. Nie onwerklik en verwyderd nie. Dirkie Smit skryf dat as daar geen opstanding was nie, dan was daar ook geen dissipels nie, geen Nuwe Testament nie, geen kerk nie, geen prediking nie.  Dit is in die sien van die lewende Jesus dat die dissipels weer nuwe lewe en koers gekry het.

Dit is so. Dit is die sien van die opgestane Here, die ontmoeting met die lewende gekruisigde Christus, wat ons lewe ongelooflik omvergooi en verander. Dit het met die dissipels gebeur. Dit het met Paulus gebeur. Dit het met al die ander geloofshelde in die Nuwe Testament en oor die eeue heen gebeur. Elke  Sondag neem ons weer terug na die leë graf en die nuwe lewe wat daar begin het. Op Sondag word die leë vuurhoutjiedosie oopgeskuif, sodat ons die nuwe lewe nuut kan sien.  En ons weet Jesus gaan ons vooruit. Ons sal Hom in die week sien, soos Hy vir ons gesê het.

WBanners_Feb15-3

Share

Jesaja 52:13 – 53:12 – Goeie Vrydag – 3 April 2015

Daar is geen familie-oomblik vir vandag nie.  Dit liturgie word met die prediking vervleg, so skoolgaande kinders sal dit heel maklik kan volg.  Die preekriglyn begin met die opmerking dat lydensverhale ons inspireer – só ook die verhaal van die lydende dienaar van die Here in Jesaja 53.  Lied 395, My Verlosser aan die kruis, verwoord dit vir ons.  Tog is die wonder hiervan verborge.  Mense sien dit nie sommer raak nie.  In Lied 387, O Heer uit bloed en wonde, bely ons dit.  Aan die een kant het die lydende dienaar die hoogste prys betaal.  Aan die ander kant bely Jesaja dat Hy tóg lank sal lewe.

Lewe spruit juis uit die dood uit voort.  Die gedig van Sheila Cussons oor Goeie Vrydag verwoord dit vir ons, sowel as Lied 390, Ons kniel hier aan U voete neer.  Dit val op met watter stille vertroue die dienaar sy lyding tegemoet stap, terwyl hy vir oortreders bid.  Daarom ontvang hy ‘n ereplek onder die grotes.  Lied 393 verwoord ons verwondering oor dié Middelpunt van ons verlange, want in die NT sien ons hoe hierdie woorde van Jesaja op Jesus van toepassing gemaak word, ook deur Jesus aan die kruis.  Só gee Jesaja ons taal om die diepte van Jesus se lyding te verklank. Die wyse waarop die dienaar van die Here se verwerping, verguising, lyding en beskaming verwoord word, help ons verstaan wat Jesus se nederige diens aan ons Hom gekos het.

Daarom slaan ons Jesus se lyding en dood vandag nie net met afgryse gade nie, maar ook met diepe en dankbare verwondering.  Dit was vir ons.  Daarom kan ons met vrymoedigheid tot God nader en ons lewe aan Hom oorgee, in die woorde van Lied 400 Juig, juig in Hom, die Heiland aan die kruis.  En osn kan die Here loof met Lied 385, Loof die Here, dis volbring.  In herinnering aan die verwese gevoel waarmee Jesus se dissipels agtergelaat is, word die tradisionele seën nie uitgespreek nie en verlaat ons in stilte die kerk.

WBanners_Feb15-2

Share

Markus 14:1-15:47 – Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – 29 Maart 2015

As jy moeite doen om die diens visueel en deelnemend aan te bied, is ‘n spesifieke familie-oomblik nie nodig nie – veral as die kinders deelneem aan die “intog” en die skriflesings.  Jy kan egter ook Die Donkie Waarop Niemand Kon Ry Nie deur Anthony Destefano gebruik.  Aangesien die voorgeskrewe teks vir vandag baie lank is, word aanbeveel dat die hele teks wel voorgelees word, maar dat daar minder aandag aan prediking gegee word, sodat die teks self die oorwig van die Woordbediening vorm. Doen dus besondere moeite met die voorlees van die teks, wat deur Woordbediening en liturgiese momente, soos sang en aanbidding, aangevul word.

Share

Jeremia 31:31-34 – Vyfde Sondag in Lydenstyd – 22 Maart 2015

Daar is verskeie opsies vir Familietyd wat jy kan gebruik: Carolyn Brown se gesprek oor die permanensie van tatoeërmerke as inleiding om oor die permanensie te gesels van God wat sy woorde op ons harte skryf; ‘n gesprek oor verskillende mediums wat gebruik word om op te skryf en baie verskil in terme van permanensie met dieselfde toepassing.   Die preekriglyn begin met die verhaal van Condoleezza Rice, wat George Bush se Nasionale Veiligheidsraadgewer was, wat onverwags gevra is om in ‘n kerk klavier te speel.  Die gemeente het die gewoonte gehad om net te begin sing wat haar onkant gevang het. Haar ma se raad was: “Skat, speel in C en hulle sal terugkom en jou begeleiding begin volg.”  Dit is ‘n metafoor vir God se werk in ons lewe.  God speel net in C (“in Christus”), en ons sal terugkom na Hom toe. Dis God!  Dit is die hoopvolle aankondiging van ons teks wat nie net vir Israel van betekenis was nie, maar ook vir ons.

Share

Numeri 21:4-9 – Vierde Sondag in Lydenstyd – 15 Maart 2015

Hierdie is natuurlik weer een van daardie geleenthede waar jy gewoon die Bybelverhaal dramaties kan vertel!  Jy kan ook aansluit by die beginsel van kla vs dankbaarheid. Oulike stories wat jy kan gebruik, is Monsters Eat Whiny Children deur Bruce Eric Kaplan of Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day deur Judith Viorst (skakel na voorskou van onlangse fliek ingesluit).  Jy kan ook “props” maak om die storie te vertel aan die hand van die voorbeelde wat ons gee.  Jy kan ook verskillende padtekens en ander kennisgewings wat in die kinders se leefwêreld voorkom, gebruik, en veral verwys na die mediese teken met die slang om ‘n paal. Die preekriglyn lei die teks in met die verhaal van John Wayne Brown wat lewendige slange tydens sy dramatiese eredienste hanteer het.  Op ‘n dag word hy reg in die middel van sy preek deur een van sy eie ratelslange gepik.

Die gemeente het rondom hom kom staan, terwyl hulle bid. Brown was egter binne minute dood.  Min mense sal seker dink Jesus se woorde in Markus 16:17-18 beteken predikers moet giftige slange hanteer terwyl hulle preek. Dis dwaasheid. Dit laat natuurlik die adrenalien vloei en verskaf goeie drama, maar dit bly dwaas. Net so dwaas was dit van Israel om in die woestyn ongeduldig te word en teen God en Moses uit te vaar.  Die dwaasheid word met giftige slange gestraf wat uiteindelik darem getroef word deur God se voorsiening met die koperslang.  Mense wat in die woestyn na Moses se koperslang opgekyk het, het die lewe ontvang. Ons lees dié verhaal in Lydenstyd om ons te herinner dat dieselfde geld in die NT.  Elkeen wat met geloof opkyk na die Seun van die mens, soos eenmaal na die koperslang, sal die “ewige lewe” ontvang.

Share

Eksodus 20:1-17 – Derde Sondag in Lydenstyd – 8 Maart 2015

Voordat ‘n eenvoudige wet aan die kinders voorgehou word, vertel dalk net iets van die aanloop tot die wetgewing wat deur God self aan die volk deur Moses gegee is.  Carolyn Brown se wet vir die kinders is ook in ‘n vrye vertaal uit die Engels beskikbaar.  Sy gee ook praktiese riglyne om kleitablette te maak en die wet in eenvoudige vorm op kleitablette te skryf.  Die NG Kerk se kategesemateriaal – “Handboek vir die Kategeet Graad 3” – het ook oulike uitbeeldings van die verskillende gebooie.  Die preekriglyn begin met die vreemde verhaal van Wayne Lo, ‘n tweedejaarstudent van Simon’s Rock Kollege in Massachusetts, VSA, wat twee mense in 1992 met ‘n semi-outomatiese geweer doodgeskiet en vier ander beseer het.

Hy het volgehou, selfs tydens die eerste jare van sy tronkstraf, dat God hom gekies het om die verwoesting aan te rig. Later het hy dit ‘n periode van ontkenning genoem.  Nadat Wayne Lo met verloop van tyd besef het God kon hom onmoontlik kies om soveel pyn te veroorsaak, het hy geworstel om te verstaan wat hom ‘n moordenaar gemaak het. Hy bly tot vandag oortuig dit was iets buite homself. Dit verskaf ‘n invalshoek om oor die tien gebooie se boodskap van God se passie vir lewe in volheid te gesel. God beveel nooit iemand om lewe tot niet te maak nie. Sy gebooie is God se instrumente om ‘n betroubare, liefdevolle samelewing te skep waarin lewe in oorvloed kan gedy.  Jesus noem die vervulling van die wet liefde teenoor God en die naaste.

Share
1 20 21 22 23