2 Tessalonisense 3:6-13 – Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – 17 November 2019

Die fokus van vandag se teks is nie net om ’n goeie werketiek te hê nie nie, maar eerder oor wat dit beteken om saam in gemeenskap met mekaar te leef.  Ons word genooi om mekaar in ag te neem – ook in die kerk.  Ons sou  kon vra of ons ’n gemeenskap is waar ’n paar al die werk doen, of streef ons na ’n balans waar almal hul gawes en tyd gee om saam te werk? Farmer Duck deur Martin Wadell is ’n storie wat ons help om te sien wat met ’n gemeenskap gebeur waar die werklading nie gedeel word nie.  Die boer is baie lui en die arme eend moet al die werk doen.  In die proses word die eend fisies en emosioneel uitgeput!  Uiteindelik gryp die ander diere in, jaag die lui boer weg en begin almal help om die plaas te versorg.  Hierdie storie help ons om te sien hoe ons almal geroep is om te deel in die werk – by die kerk en by die huis.  Die preekriglyn begin met die verhaal van ‘n dertigjarige New Yorker, wie se ouers hom deur ‘n hofbevel gedwing het om hulle huis te verlaat. Millennials. Dit is die generasie, waarvan millenial sanger Micah Tyler sing dat hulle in ‘n koffiewinkel sit, sonder ‘n vaste betrekking, en vas glo hulle gaan miljoenêrs op 30 wees. Hulle gaan die wêreld verander – met hul kennis van essensiële olies. Kyk gerus na hierdie video in die erediens. Ons teks het alles hiermee te make, maar luiheid is natuurlik nie ‘n nuwe fenomeen, ‘n “millenial”-verskynsel nie! Dit sien ons soms in gesinne, só ook dikwels in die huisgesin van God. Dit was reeds so in Paulus se tyd!

Share

Sondag na Kersfees – 27 Desember 2015 – Kolossense 3:12-17

Jy kan vandag aansluit by Psalm 148 en Koos van der Merwe van die sanggroep Prophet se ingeslote liriek “asems” nav hierdie Psalm gebruik. Die musiek sal ook heerlik kommunikeer.  Of wys ’n klomp alledaagse dinge, en gesels oor die uitdaging om die goeie nuus en vreugde van Kersfees die hele jaar, deur al ons aktiwiteite, te vier.  Of vertel die storie “Peace is an offering” deur Annette LeBox (beskikbaar by Kindle) wat die reis beskryf van ”neighborhood friends living life in community with one another,” wat goed aansluit by ons teks.  Die preekriglyn wys hoe Paulus hierdie brief om sekere idees en praktyke wat in die gemeente begin posvat het, teë te werk.  Kolosse se gelowiges is dus geteister deur ‘n swetterjoel vreemde invloede wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en die gemeente in bygeloof te laat verval.  Paulus wys die leë filosofieë af omdat hy hulle wil help om hul identiteit in Christus te vestig. Die enigste geldige Christelike lewenswyse is om vanuit ‘n verhouding met Christus te leef en Hom toe te laat om alle verhoudinge waarbinne jy leef, te beïnvloed.  Dit het ‘n invloed op jou eie menswees, op jou verhoudings in die huweliks- en gesinslewe, op jou verhoudings in die werksplek, sowel as op jou verhouding met mense wat nog buite die geloof staan.  Leef as nuwe mense met vyf innerlike kwaliteite: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid.

e-Kersfees2015

Share

Kersfees – 25 Desember 2015 – Lukas 2: 1-20

Dis Kersdag! Dramatiseer die fokusteks ahv Die Nuwe Testament vir Kinders.  Jy kan kinders kry om die teks op te voer terwyl iemand dit lees. Of gebruik mooi prente uit ‘n kinderbybel.  Of wys die ingeslote video.  Of gebruik die ingeslote inkleurprente.  Of vertel die storie van “J is for Jesus:  The sweetest story ever told” deur Crystal Bowman. Dit is in rym geskryf en ons gee ‘n bruikbare Afrikaanse oorvertelling daarvan.  Daar is ook ‘n woordherkenning wat van die teks gemaak is.  ‘n Mondvol! Hoekom?  Want dit is vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!  Nie dat dit só eenvoudig is nie.  Veral in die lig van oorloë, terreuraanvalle, verkragtings, ontvoerings, kapings, menseroof, xenofobiese aanvalle, plaasmoorde en bendegeweld. Onvrede is ‘n daaglikse realiteit, terwyl vanoggend se teks handel oor vrede op aarde. Mens wil amper uitroep: Vrede . . . vrede terwyl daar geen vrede is nie!   Tog, wanneer ons na die Kersverhaal luister, word ons opnuut met verwondering gevul; ‘n maagd word swanger. ‘n Jong meisie word deur God self gekies om die Seun van God in die wêreld te bring.  Alles gebeur as deel van God se vooruitbeskikking. En in hierdie Christus IS daar vrede beskikbaar.  Die vrede van God se geregtigheid.  En ons word gestuur as draers van dié vrede.  So moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Selfs te midde van pyn, hartseer, vertwyfeling, verdrukking en beproewing, moenie angstig rondkyk nie . . . u het ‘n God wat u nooit sal begewe of verlaat nie. Sy naam is Jesus, die Prins van vrede.

e-Kersfees2015

Share

Vierde Sondag in Advent – 20 Desember 2015 – Lukas 1:47-55

Bybelmedia se Woord en Fees stel voor dat jy ‘n lied uit die fliek The Hunchback of Notre Dame, met die titel “God help the Outcasts”, gebruik. Die Gypsy-vrou Esmeralda sing ‘n lied aan Maria, waarin sy vra wie na haar mense sal omsien. Of jy kan gesels oor die feit dat God nie gesê het “Maria is maar net ’n jong meisie” nie.  Hy het haar ernstig opgeneem, haar vertrou en vir haar ’n opdrag gegee.

Ook kinders is in staat daartoe om, soos Maria, wonderlike dinge vir God te doen. Vertel dan stories van ander dapper, uitgesproke jongmense, bv. Malala Yousafzai van Pakistan wat die jongste mens is wat nog ooit die Nobelprys vir vrede gewen het, óf Mariah Smith van Hampton, Virginia in die VSA, wat 17 was toe sy hawelose mense begin help het deur haar organisasie, Blankets for the Homeless, óf die skaam 14-jaar oue Aziza Rahimzada wat ’n kragtige stem geword het vir die kinders in Afghanistan se vlugtelingkampe en vanjaar, vier jaar later, genomineer is as een van drie finaliste in die Internasionale Kinder Vredeprys. Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel die verhaal van ‘n sewentienjarige Colombiaanse meisie – in die rolprent Maria Full of Grace – wat doelgerig en vasberade ontsnap het uit haglike omstandighede, al moes sy die reëls buig om te oorleef.  Die vraag is waar is God in hierdie Maria, die arm Colombiaanse meisie, se lewe? Is God die outeur van nuwe moontlikhede, soos ‘n mens in haar lewe begin raaksien? Kan ons vandag nog daarop hoop dat God mense uit hulle ellende optel en vir hulle nuwe geleenthede skep? Dit is met hierdie lens wat die verhaal van Maria in die Bybel op die tafel kom en wat ons God se werk in dié wêreld op ‘n ander, meer gevaarlike manier, begin raaksien.

KersGroete

 

Share

Derde Sondag in Advent – 13 Desember 2015 – Sefanja 3:14-20

Gesels met die kinders oor die “prentjies” wat hulle van God het. Na aanleiding van Sefanja 3 help die kinders om aan God te dink as die God wat glimlag, dit is immers wat hierdie Sondag wil kommunikeer.  Daar is ook ‘n prettige storie van “Uh-oh!” deur Shutta Crum wat jy en die kinders  saam kan vertel.  Die preekriglyn vertel die verhaal van die bejaarde vrou in die Waarheids- en Versoeningskommissietyd wat wys hoe vergifnis en ‘n nuwe kan begin grondvat in ons land. Sy het polisieman Van de Broek vergewe dat hy haar man en kind vermoor het nie, maar hom in haar familiekring ingetrek om hom ‘n nuwe begin te gee.  Sowaar: daar is vergifnis moontlik, selfs vir die grootste sondaars.  Hiervan getuig die profeet Sefanja juis in hierdie Adventstyd.  Die nabyheid van God verseker ons van twee dinge. Dit bring ‘n einde aan die oordeel sodat ons met blydskap deel kan hê aan die vernuwende teenwoordigheid van Jesus. Dit bring ook die herstel en regverdiging van die kerk van die Here teenoor ‘n vyandige wêreld.

MenswaardigheidAd

Share

Tweede Sondag in Advent – 06 Desember 2015 – Maleagi 3:1-4

In Familietyd kan jy ‘n video wys van iemand wat glas blaas en die inleiding van die preek gebruik as familie-oomblik.  Jy kan ook die ontmoeting van die kinders met die leeu Aslan in C.S. Lewis se boek “The Lion, the Witch and the Wardrobe” gebruik.  Lucy was bekommerd dat hy nie veilig is nie.  “Veilig?” het Mnr. Bewer gesê.  “Wie het iets gesê oor veilig?  Natuurlik is hy nie veilig nie.  Maar, hy is goed.  Hy is die Koning.”  Jy kan ook ‘n gesprek voer oor die waarde van slegte medisyne.  Die preekriglyn werk met die verhaal van Simon, ‘n glasblaser, wat glasprodukte in die vuur van die smeltkroes skep.  In ons teks is reiniging ook ter sprake, omdat die volk van God suiwering nodig het.

Ons teks moedig ons aan om ook ons lewe voor God oop te stel vir suiwering, en om sodoende gestroop te word van alles wat “pronk en sieraad” is. Eerder as ‘n boodskap van straf en verdoemenis, word die teks ‘n uitnodiging tot inkeer en ‘n voorbereiding om die Een te vier wat ons in voorbeeld kom wys het hoe ‘n lewe na God se hart werklik lyk.  Ons is tans in die Kerstyd. Ons vier die koms van die Een wat deur Maleagi en later Johannes die Doper aangekondig is. Die Een wat kom ons ons lewens te vernuwe, deur Woord en Gees.  Laat ons in die Kerstyd bid: O, kom Skepper Gees, o kom Lewende Here Jesus Christus en vernuwe ons!

webbanners_Nov2015-4

Share

1 Tessalonisense 3:9-13 – Eerste Sondag in Advent – 29 November 2015

Om die effens moeiliker teks met kinders te deel, lees dit uit ‘n makliker vertaling.  Daar is ook ‘n inkleurprent beskikbaar.   Die preekriglyn werk met die verhaal van die huis waarvan die liggies vir Kerstyd gebrand het lank nadat Kerstyd al verby was. Regdeur Januarie en naderhand ook Februarie het die liggies in die aande bly brand.  Dit het nogal vreemd gelyk. T een die middel van Maart het daar skielik nog liggies, wat woorde uitgespel het, op die huis verskyn. Dit het gesê: “Welkom tuis, Jimmy!”  Dié gesin het ‘n seun wat in die Midde-Ooste in een of ander Amerikaanse oorlog gaan veg het en vir die gesin was Kersfees nie Kersfees voordat hulle nie weer met hulle seun herenig was nie. Kersfees is daarom ‘n tyd om te fokus op liefdesbande, ‘n tyd waar gesinne en families bymekaar moet wees. Dit verskaf ‘n goeie oorgang na die verhaal in ons teksgedeelte wat ons van die innige liefdesbande vertel wat geloof in die Here Jesus Christus tussen Paulus, sy medewerkers en die gemeente in Tessalonika gesmee het. Ons ontdek hier hoe normaal hierdie diep verbintenisse in die gemeente van Christus is. Mag ons eie liefde vir mekaar op dieselfde manier hierdie seisoen toeneem.

webbanners_Nov2015-5

Share

Johannes 18:33-37 – Ses en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Sondag van Christus die Koning – 22 November 2015

Sluit by die kerkjaar aan met ‘n skildery van Jesus voor Pilatus en gesels met die kinders oor koningskap.  Jy kan klem lê op die verskil tussen ‘n goue speelgoed kroon en ‘n doringkroon.  Jesus het die doringkroon gekies.  Jy kan ook aansluit by die storie – met video – van die Sewe Blinde Muise deur  Ed Young wat ‘n vreemde nuwe ding by die muise se watergat moet verwerk. Die preekriglyn fokus op die koningskap van Jesus, en die betekenis daarvan vir ons lewe.  Die Joodse leiers se diepste vrees en afsku is Jesus se afwysende houding teenoor die tempel en die Jode se godsdienstige gebruike.

Daarmee is die godsdienstige leiers se houvas op die tempel in gevaar. Vir hulle is Jesus se optrede moeilikheid en gevaar.  Vandag sal ons sê Jesus se hutsmerke (hash tags) staan hulle nie aan nie: #TempleMustFall, #RomeMustFall, #OneTrueKing, #KingdomOfGod.  Uit sy gesprek met Pilatus blyk duidelik dat Jesus, die Koning, sy gesag nié van die aarde kry nie. Sy gesag is wel vir die aarde, want Hy leer sy dissipels om te bid dat God se koninkryk op die aarde sal kom.

webbanners_Nov2015-3

Share

Markus 13:1-8 – Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – 15 November 2015

Omdat hierdie ‘n moeilike gedeelte vir kleiner kinders is om te verstaan, kan jy die teks in ‘n eenvoudiger vertaling lees. Daar is ook ‘n inkleurprent wat jy kan gebruik. Die preekriglyn werk met die verhaal van Dave Boon wat met sy motor deur ‘n sneeustorting meegesleur is, maar weens sy opleiding en ervaring as skiër die noue ontkoming kon oorleef.  In ons teks gaan Jesus van die tempel af weg. Dit is sterk taal, want veel meer sê as maar net dat Jesus fisies weggestap het.  Dit simboliseer Jesus se finale en beslissende breuk met die tempel. Praat van waarskuwings. Die tempel met al sy mag en weelde verloor sy rol as konneksiepunt tussen God en mens. Jesus self word nou die weg tot die Vader.  Jesus is dus hier gesagvol besig om God te verteenwoordig. Hy neem posisie in regoor, teenoor die tempel.

Jesus leer die dissipels om nie deur tekens mislei te word nie.  Die eintlike vraag is of die dissipels hulle steeds aan Jesus se leer en voorbeeld sal bly steur wanneer die tempel val en die voleinding van die wêreld nader kom.   Naas die gevaar van misleiding, is daar ook die tekenmag van angs en vervreemding wat vyandskap, oorloë, aardbewings en hongersnode sal bring.  Jesus herinner hulle eter daaraan dat die tekens van die tye daar is om hulle te anker in getrouheid, versigtigheid, waaksaamheid en gehoorsaamheid in die hede.  Dwarsdeur al die tye moet die herhalende tekens ons aandag op Jesus fokus.  Dit is egter nie sterwenspyne nie: dit is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.

webbanners_Nov2015-1

Share

Markus 12:38-44 – Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – 8 November 2015

Met enige Familietyd kan jy in gedagte hou dat jy nie altyd morele “lessies” uit die teks hoef te haal nie. Veral die narratiewe tekste kan gewoon dramaties gelees of oorvertel word.  Daar is drie opsies om dit interessant te doen, onder andere met ‘n video.  Jy kan ook vir ‘n paar kinders 10c-muntstukke gee. Gee vir sommige twee, vir ander meer.  Vra dan vir almal om twee 10c-stukke in die kollektebord te gooi.  Die met net twee, moet alles gee.  Die met tien, gee minder.  Dit is ‘n maklike manier om te verduidelik wat in vandag se verhaal gebeur.  Die preekriglyn werk met die verhaal van Fulvia, ‘n Romeinse vrou, wie se besluit om ‘n Joodse gelowige te word wat daartoe gelei het dat Tiberius alle Jode in 19 n.C. uit Rome verban. Hierdie magsvergryp van Tiberius was groot nuus in die Romeinse Ryk, en ook in die Israel van Jesus se tyd.

In ons teksgedeelte waarsku Jesus die mense teen ‘n soortgelyke misbruik van mag. Die skrifgeleerdes se vrae getuig boonop van die godsdienstige owerhede se onmag om God se werk in Jesus, en Jesus se gesag as gestuurde van die Vader te herken en te erken.  Daarteenoor – in skrille kontras – sien ‘n mens die “egte” gawe van die arm weduwee, teenoor die byna onuitstaanbare vertoon en skyn van vroomheid van die skrifgeleerdes en die welvarende mense rondom haar.  Dit is nie haar armoede wat Jesus verheerlik nie. Dit is ook nie rykdom wat Hy afskiet nie. Dit is egte geloof en toewyding aan God wat vir Hom die verskil maak.  Die waarde van die offer lê nie in die bedrag nie, maar in die koste vir die persoon wat dit gee.

webbanners_Sept2015-6

Share
1 2 3 6