Jesaja 1:1, 10-20 – Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd – 7 Augustus 2016

Vertel met familietyd die storie van die Eendkerk! Ons sluit ‘n weergawe van Murray Janson in met inkleurprente.  Of jy kan die eksperiment met gekleurde water en bleikmiddel gebruik om vergifnis te demonstreer.  Daar is ook ‘n aktiwiteit om sneeuvlokkies te maak van papier.  Die voor beeld van die Eendkerk lei die preekriglyn in.  Dit illustreer die diskonneksie tussen erediens en lewe. Wat in die erediens van die lewe gebeur pas nie by die Godsontmoeting van die erediens nie.  Vir kinders van God, mense wat binne die ruimte van genade leef, is ‘n diskonneksie tussen lewe en erediens altyd ‘n krisis.  Wanneer ons lewens nie erns maak met die beloftes van God, en ons lewensstyl nie pas by die gebooie van God nie, is dit tyd vir berou, bekering en hertoewyding aan God.  Dit is dan ook die worsteling van ons teks wat vir ons gaan help om onsself weer toe te wy aan die Here alleen.

Klik hier om Word-aanbieding af te laai
Klik hier om PowerPoint-aanbieding af te laai

Julie-webbanners-1

Share

Kolossense 3:1-11 – 31 Julie 2016

Elfde Sondag in Koninkrykstyd

Vir Familietyd is daar twee stories wat jy kan gebruik om die boodskap van die ou lewe wat met die nuwe lewe vervang moet word – ’n sunlight liquid truuk en ’n verhaal van ’n radio-beheerde karretjie. Die preekriglyn werk met die verhaal van die sanger en seremoniemeester Wayne Messmer wat deur twee tienerseuns deur sy keel geskiet is. Verstommend genoeg was hy na ses maande later weer agter die mikrofoon, maar vertel hy, sy fisiese herstel het baie makliker verloop as sy emosionele en geestelike genesing. Wat uiteindelik gehelp het, was om sy identiteit in Christus in gedagte te hou.

Hy moes vashou aan Kolossense 3 wat onderstreep dat hy saam met Christus uit die dood opgewek is, en daarom vanuit ‘n hemelse perspektief oor die lewe kan dink. Wayne moes Christus, sy Verlosser, vertrou om uiteindelik sy aanvallers te vergewe. Toe hy dit na ‘n lang proses kon regkry, het hy vrede gevind. Hy vertel hoe hy na ‘n tydperk van afsondering, besinning en gebed vry kon kom van die kettings van wraak wat hom aan die aanval vasgebind het.  Dit het hom laat uitreik na die aanvallers en met hulle deel dat sy bitterheid met vergifnis vervang is, omdat hy sy lewe kon herbedink vanuit sy identiteit in Christus.  Dít is waarmee dié gedeelte vir ons almal wil help.

Share

Kolossense 2:6-15, (16-19) – Tiende Sondag in Koninkrykstyd – 24 Julie 2016

Jy kan met Familietyd die verhaal van Noni gebruik wat bang was sy vergeet iets met haar eerste skooldag as inleiding om kinders gerus te stel dat dit nie ingewikkeld is om ‘n Christen te wees nie. Jy kan ook die eenvoudige waarheid van “in Christus wees” illustreer met ‘n potplant se wortels en blare.  Die preekriglyn vertel as inleiding die verhaal van mense wat nie altyd besef hoe groot die moeilikheid is waarin hulle verkeer nie. Hulle herken daarom nie altyd redding wanneer dit opdaag nie, en dink hulle het net ‘n klein bietjie hulp nodig om te kan oorleef. Verstommend, maar waar.  Helikoptervlieënier Iain McConnell en sy span het so ‘n belewenis gehad toe Orkaan Katrina New Orleans in 2005 getref het. Hy was deel van ‘n span wat vyf helikopters moes bedryf om mense van hulle huise se dakke te red en na veilige versorging te neem.

Tot die vlieëniers se skok wou redelik min mense regtig gehelp word. Die vlieëniers het  gewaarsku die dakke is onveilig, die huise kan instort, die water gaan vir ‘n lang tyd hoog bly, die omstandighede is onhigiënies, en die blootstelling op dakke is sleg vir mense gesondheid. Nogtans het verreweg die meeste geweier om gered te word.  Die waarheid is, sê McConnell, dat die mense nie besef het hoe ellendig en benard hulle situasie was nie. Dat daar nie nog meer lewensverlies was nie, is ‘n wonderwerk.  Dit is hieroor wat Paulus skrywe aan die Kolossense om hulle te waarsku dat hulle die redding wat Christus bring moet ontvang, ontgin, en ontplooi.

Share

Kolossense 1:15-29 – Negende Sondag in Koninkrykstyd – 17 Julie 2016

Met Familietyd kan jy Carolyn Brown se gedagtes gebruik om met die kinders te gesels oor wie Jesus regtig is. Ons spel vier dinge van Hom wat uit die teks belangrik is.  Die preekriglyn begin met die verhaal van die bekering van Francis Collins, ‘n briljante, wêreldberoemde medikus en genetikus, wat met sy span biologiese wetenskaplikes die menslike genoom (DNA) ontrafel en beskryf het. In sy lesenswaardige boek, The language of God, vertel hy hoe sy insig en kennis oor biologiese lewe gegroei het, hoe meer is hy gekonfronteer met die misterie van die skepping en die oortuiging dat God die oorsprong van lewe is. Uiteindelik het die majesteit en prag van God se skepping sy weerstand oorweldig en het hy homself aan Jesus Christus oorgegee.

Ons teks gee vir ons ‘n verstommende Bybelse blik op die identiteit van Jesus Christus. Dit is waarskynlik ‘n oud-Christelike lied wat lof bring aan Christus, omdat Hy beide Skepper en beeld van God is, en Verlosser, die Een wat regeer. Dit is nie ‘n teorie of spekulasie nie, maar ‘n feit. Dit is ‘n belydenis in hoop.  Dit vertroos en vermaan tegelyk. Dis vandag nog waar. Aangesien Christus die Here is, is dit nie markkragte, rente- en repokoerse of die president wat in beheer is nie. Christus is die Here. Van gelowiges is Hy in dubbele sin die Here: as Skepper en as Verlosser. Daarom is ons onder sy bevel, wat ons beide vry maak en ons lewens rig en beheer.  Daar is ook ‘n pragtige gebed waarin jy die gemeente kan begelei om dié Jesus as hulle God en Heer te kan bely.

Share

Kolossense 1:1-14 – Agste Sondag in Koninkrykstyd – 10 Julie 2016

Vandag se skrifgedeelte is baie abstrak. Dis moeilik vir kinders om daarby aansluiting te vind.  Aangesien die hele liturgie en preek egter deurlopend fokus op gebed, is vandag ’n goeie geleentheid om te gesels oor hoe ’n mens bid.  Gebruik die vinger-gebed.  Die preekriglyn begin met die vraag oor die belangrikheid van tyd geïllustreer met Greenwich Mean Time ‘n onsigbare lyn wat die wêreld omspan.  Hierdie sentrale tydlyn se verhouding tot die son en sterrestelsels is presies bepaald en dit staan vas. Daaraan kan almal regoor die aarde hulself oriënteer.

Dit is die werk van John Flamsteed, die eerste sterrekundige wat dit sy werk gemaak het op ‘n kaart vir navigasie op aarde aan die hand van die posisie van duisende sterre op te stel. Op soortgelyke wyse het ons ‘n behoefte aan dieper oriëntering. Wie is ek? Waar kom ek vandaan? Waarheen is ek op pad? Hoe vind ek sekerheid en betekenis op hierdie reis? Wat is die sin van die wêreld, plek en tyd waar ek myself bevind?  Dit is waaroor Paulus sy brief aan die Kolossense skryf om aan gelowiges so ‘n vaste oriënteringspunt te verskaf.

Mrt-webbaniere-1

Share

Lukas 10:1-11, 16-20 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 03 Julie 2016

Lees die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders met Familietyd en gesels met die kinders oor gasvryheid.  Daar is ook ‘n video.  Die preekriglyn val weg met Jesus se reis tussen Galilea en Jerusalem op pad om sy roeping te vervul. Daar is ‘n goddelike “moet”, ‘n verlossende drang, ‘n vaste beslistheid in Jesus se optrede. Tog bly Jesus steeds mense uitnooi om by Hom aan te sluit en sy volgelinge te word. Waarom? Die ware vrede wat die ewige honger stil, is slegs by Jesus te vind. Daarom kom mense en sluit aan.  Daarom kan geloof nie uitgemoor word nie. Dit is dikwels in die aangesig van die dood dat die getuienis van Jesus se gestuurdes die grootste krag het. In die eerste eeue was die bloed van die martelare die saad van die geloof. Dit is vandag nog só, soos die verhaal van Dmitri op aangrypende wyse wys. Dmitri het ‘n verskriklike reis van stroping beleef. Dit is waar van baie gelowiges in baie dele van die wêreld. Tog kon Dmitri deur wie hy was, en deur die krag van God wat in hom werk, ‘n kragtige getuienis lewe.

Mrt-webbaniere-4

Share

Lukas 9:51-62 – Sesde Sondag in Koninkrykstyd – 26 Junie 2016

Speel “Follow The Leader” en kombineer dit met ‘n gebedstap in die kerk om vir kinders te leer dat ons vandag nog dissipels van Jesus kan wees. Die preekriglyn begin met die verhaal van Daniel Berrigan wie se lewe gekenmerk is deur ‘n helder roeping en fokus. Hy was ‘n Amerikaanse professor, Jesuïete-priester, digter (15 volumes), outeur van meer as 50 boeke en vredesaktivis. Hy het sy lewe deur gefokus op die goeie nuus van Jesus, sê iemand, eerder as op die slegte nuus van die keiser (die spesifieke party en maghebbers wat aan bewind was). Soos Elia van ouds was hy ook iemand wat mense se gewetes aangespreek en sosiale beroering gebring het – alles op grond van die goeie nuus van Jesus van Nasaret.

Waar het Daniel Berrigan hierdie fokus op die evangelie en die verbetering van menslike lewe ontvang? Waar het hy die kapasiteit ontvang om te ly vir die toekoms wat hy nét met sy geloofsoë kon sien?  Hy het dit by Jesus geleer. In ons teks ontmoet ons hierdie gefokusde Jesus – gefokus op God se roeping en toekoms vir sy lewe. Ten spyte van die ontwrigting wat Jesus se lewensreis van gehoorsaamheid vir Hom ingehou het, het Hy God die Vader gehoorsaam nagevolg.  En Hy nooi ons saam op hierdie reis, vandag nog.

webbanners_Feb2016-2

Share

Lukas 8:26-39 – Vyfde Sondag in Koninkrykstyd – 19 Jun 2016

Lees die fokusteks dramaties uit die Die Nuwe Testament vir Kinders. Carolyn Brown suggereer ‘n oefening met verskeie kleure manssokkies wat elke kind oor sy/haar hand trek waarvan een Jesus simboliseer, een Legio simboliseer, en die res is die varke wat teen die helling wei… Die fokusteks word dan opgevoer met die varke wat almal in ‘n denkbeeldige meer van water duik en verdrink! Die preekriglyn lei die boodskap in met die verhaal van die klassieke tjellis Yo-Yo Ma wat sy tjello, met die hand vervaardig in Wene in 1733, gewaardeer teen $2.5 miljoen, in die bagasiebak van ‘n taxi vergeet het.

Ná ‘n groot soektog het hy dit uiteindelik weer gevind.  Kan jy aan jouself indink as die hoofkarakter in ‘n Goddelike soektog? Waar jy die kosbare maar verlore item is wat God koorsagtig gesoek het tot God jou gevind het?  In ons Skrifgedeelte lees ons van so ‘n vasberade soektog. Jesus steek land en see oor om ‘n verlore mens en verlore gemeenskappe te vind. Dit is tegelyk ook ‘n verhaal waarin elkeen van ons hoofkarakters is.

Mei-webbaniere-3

Share

Lukas 7:36 – 8:3 – Vierde Sondag in Koninkrykstyd – 12 Jun 2016

Laat die kinders dink aan iets wat hulle graag sou wou doen, maar waarvoor hulle weet hulle in GROOT moeilikheid sal kom. Verduidelik dan die begrip “dankbaarheid”.  Sluit aan by die teks en vertel dat Jesus ons almal vergewe.  Laat hulle met hul hande in die doopwater staan as herinnering van die afwas van sonde.  Die preekriglynwerk met die verhaal van Rogers Cadenhead, iemand wat homself as ‘n ongerehabiliteerde “domeinversamelaar” beskryf. Daarmee bedoel hy die registrasie van allerlei internet-domeine, oor allerlei denkbare temas. Een voorbeeld: toe Pous Johannes Paulus II oorlede is, het Rogers die domeinnaam www.BenediktusXVI.com geregistreer nog voordat die nuwe pous se ampsnaam aangekondig is.

Hy het al die domein gehad voordat die Vatikaan geweet het hulle gaan dit nodig hê. Rogers het egter nie die domein heeltemal gratis prysgegee nie. Daar was tog ‘n paar goed wat hy wou gehad het: Een van die pous se hoede; Gratis verblyf in die Vatikaan se hotel; en Absolute, volledige vergifnis – sonder dat enige vrae gevra word – “vir die gebeure van die derde week in Maart, 1987”. Mens wonder nogal wat in die derde week van Maart 1987 gebeur het? Dalk het jy ook so ‘n week, maand of jaar in jou lewe. Een waarvoor absolute vergifnis nodig is, sonder dat iemand enige vrae vra.  Ons ontmoet so ‘n vrou in ons teks. Iemand wat radikaal vergifnis nodig gehad het. No questions asked.

Mei-webbaniere-2

Share

Lukas 7:11-17 – Derde Sondag in Koninkrykstyd (Omgewingsondag) – 05 Jun 2016

Die Familie-oomblik sluit aan by Omgewingsondag en vertel van ‘n projek wat rondom die spekboom geloods kan word waarby die kinders betrek kan word. Die preekriglyn fokus op die geweldige waarde wat God aan mense heg.  Wanneer mens die Bybelse skeppingsverhaal bv. vergelyk met ‘n ander skeppingsverhaal uit die antieke tyd, die Babiloniese skeppingsverhaal uit die Enuma Elish, sien mens hoe hoog God mense ag.  Ons teks vertel van Jesus se aankoms, saam met sy dissipels en ’n groot menigte mense, in Nain.  Hier ontmoet twee wêrelde wat eintlik teenpole is, naamlik die dood en die lewe, mekaar in die vorm van twee optogte.  Hierdie ontmoeting plaas die menswaardigheid van mense in die kollig, veral in die lig van die feit dat weduwees uitgelewer was in ‘n wêreld waarin die vrou eintlik niks meer as ’n besitting was nie. Die dryfveer agter Jesus se optrede was waarskynlik nie in die eerste plek simpatie met haar seun se dood nie. Dit gaan oor veel meer. Geregtigheid, die lewensruimte en lewensvermoë van hierdie vrou, is op die spel. Jesus se passie is dat sy ‘n lewe van volheid en vervulling kan geniet.  Iets waartoe Hy ons roep om ook vandag na te volg.

Mei-webbaniere-4

Share
1 2 3 4 5 6