Lukas 18:9-14 – Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – 27 Oktober 2019 

Oorweeg gerus in Familietyd om die heerlike storie van die kluisenaar en die muis te vertel:  ‘n kluisenaar red ‘n muis wat amper deur ‘n voël geëet is.  Soos wat meer en meer diere die muis wil vang, verander die kluisenaar die muis in al groter diere.  Uiteindelik is die muis ‘n tier, wat vergeet dat hy eintlik ‘n muis is wat van die kluisenaar se gesekenke afhanklik is om hom veilig en beskerm te hou.  Sy trots veroorsaak dat hy vergeet wie hom help. Daar is ‘n skakel na ‘n video van die oulike storie. Daar is nog vier voorstelle wat jy kan gebruik, een wat spesifiek goed op Hervormingsondag gebruik kan word. Die preekriglyn sluit aan by Jesus se vorige lering aan die dissipels om volhardend te bid vir die koms van die koninkryk, die gelykenis van die onregverdige. In hierdie gelykenis van die Fariseër en die tollenaar stel Hy die vereistes vir toegang tot die koninkryk van God aan die orde. Daardeur illustreer Jesus op uitnemende manier God se vrye genade vir sondaarmense. Die ontvangs van God se genade bestaan daarin dat die sondaar besef hy/sy staan soos ʼn bedelaar (tollenaar) bakhand voor God. Die enigste moontlike handeling van die mens se kant is om jou skuld te erken en dit voor God te bely.

Share

Lukas 18:1-8 – Negentiende Sondag in Koninkrykstyd – 20 Oktober 2019

In Familietyd hou ’n Geel Bladsye op en vra die kinders waarvoor ’n mens dit gebruik.  Vra dan vir hulle of hulle weet wie om te bel as jou huis se ligte nie werk nie óf waar om plante te koop.  Herinner hulle dat die Geel Bladsye jou baie help, maar dat jy verseker moet weet waarvoor jy soek. Jy kan tog nie ’n dokter bel om jou huis se ligte reg te maak of ’n loodgieter as jy wil gaan uiteet nie. Die weduwee in Jesus se storie het presies geweet na wie toe sy moes gaan vir hulp: ’n regter – alhoewel hy nie baie gaaf was nie, was hy die regte persoon.  Daarom het sy met hom aanhou praat. Vra die kinders tot Wie ons moet bid as ons bang, alleen of hartseer is.  Natuurlik God!  Benadruk dat ons oor en oor en oor met God moet praat (dis gebed) omdat God ons kan help en Hy word nooit moeg om van ons te hoor nie. Met die prediking kan jy begin met die grappie van die man wat ‘n grassnyer nodig gehad het. Maar, terwyl hy loop om sy buurman se grassnyer te gaan leen, werk hy hom so op daaroor dat die buurman moontlik gaan nee sê, dat toe die deur oopgaan, hy sommer sê: “Man, hou jou grassnyer!” ‘n Mens kan jou só opwerk oor ‘n moontlike nee-antwoord dat jy nooit eers by vra uitkom nie. Jy besluit sommer self wat die antwoord gaan wees, en kom nie eers sover om te vra nie. Die gevaar is natuurlik dat só ‘n ervaring ons sommer negatief kan maak in ander situasies. Later skop jy die hond, by wyse van spreke, omdat jy moedeloos is dat jy nie jou sin in die werk of in jou huwelik gaan kry nie. Jesus het geweet dat ons die werklikheid só kan ervaar, en dat veral die negatiewe ervarings van die lewe ons negatief kan maak oor God, en dat ons kan dink dat Hy soos jou buurman is wat jy dink nie sy grassnyer vir jou sal leen nie. Die gevaar is dat sulke ervarings ons Godsbeeld kan affekteer. Dat ons later kan dink, maar God is soos ons buurman. En dan óf moedeloos raak om te bid, óf nog erger, ophou om te bid. Daarom vertel Hy vir ons ‘n gelykenis om ons te bemoedig. En Hy gebruik ‘n voorbeeld uit die regstelsel, ‘n regter wat goddeloos en liefdeloos was, wat nie volgens God se wette optree nie, en ook nie volgens die samelewing se wette nie.

Share

Lukas 17:11-19 – Agtiende Sondag in Koninkrykstyd – 13 Oktober 2019

Soos met enige narratiewe teks, kan jy gewoon die verhaal vertel. Gebruik die illustrasies van jou gunsteling Kinderbybel.  Of kry 10 diverse vrywilligers – minstens een kind.  Hulle kan deelneem aan die skriflesing deur dit op te voer terwyl jy lees.  As jy hulle regtig wil betrek, kan jy hulle met verbande toedraai – ‘n arm, ‘n hand, ‘n kop – en dan die verbande afhaal. Daar is ook ‘n video skakel en ‘n inkleurprent. Anne Lamott sê die drie belangrikste gebede vir ons geloofslewe, is “help, wow en dankie”.  Die dankbaarheid in vandag se teks gaan natuurlik nie bloot oor goeie maniere nie – soos Carolyn Brown in die video hierbo bevestig.  Dit gaan oor dankbaarheid in reaksie op God se geskenk van genade.  Ons teksgedeelte vertel die aangrypende gebeure hoe Jesus tien melaatse mense genees het. Hierdie gebeure vind plaas terwyl Jesus op reis was, al met die grens van Galilea en Samaria langs, om in Jerusalem te gaan ly en sterf. Dit lyk byna na ‘n toevallige ontmoeting. Vers 14  vertel egter dat Jesus hulle gesien en op grond daarvan aan hulle ‘n opdrag gegee om na die priesters toe te gaan om hulleself aan die priesters te gaan toon. Lukas lê klem op Jesus wat hulle “gesien” het. Hy meld nie iets daarvan dat Jesus hulle roep “gehoor” het nie. Wat Jesus sien, bring Hom in beweging. Volgens Lukas was die ontmoeting tussen Jesus en tien melaatse mans van korte duur, oënskynlik oppervlakkig en sonder diepsinnige kommunikasie of intieme kontak. Die tien mans reageer klaarblyklik direk en gehoorsaam Jesus se opdrag. Soos Jesus is ons ook op reis deur die lewe. Terwyl die lewe gebeur, vind ontmoetings plaas op plekke en punte wat ons nie vooraf beplan nie. Ons kan almal getuig van “tegemoetkomings” wat vir ons toevallig lyk, maar uiteindelik lewensveranderende ontmoetings is. Op hierdie reis moet ons ons oë oophou om te kan “sien” soos Jesus.

Share

Lukas 17:5-10 – Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – 6 Oktober 2019   

Mense dink altyd “hoe groter hoe beter”:  karre, huise…  Ons wil altyd nuwer, beter goed hê:  selfone, iPads, Nintendos.  En somtyds dink ons as iets nie meer of groter is nie, is dit regtig nie veel werd nie – dat wat ons het, nie genoeg is nie, ons het meer nodig om self enige iets werd te wees.  Dit is hoe die dissipels gevoel het oor hulle geloof!  Hulle het geweet dis moeilik om altyd gehoorsaam te wees.  Daarom het hulle vir Jesus gevra vir nóg geloof.  Dit sal sekerlik beter wees as dit groter is, as hulle meer het!  Maar Jesus antwoord hulle dat dit nie soveel saak maak hoe groot jou geloof is nie, maar eerder wat jy daarmee doen. Lees dan die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders. Die preekriglyn werk met die hele gedeelte van vers een af en fokus op die dissipels wat meer geloof wil hê as hulle besef wat Jesus alles van hulle vra. Jesus se boodskap is dat dit moontlik is om God se gehoorsaam. Omdat God self die geloof (kennis, vertroue, toewyding, volharding) gee wat nodig is.

Share

Lukas 16:19-31 – Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – 29 September 2019

Kry verskillende lesers om die skriflesing te doen. Daar is ook talle prente wat jy kan wys tydens die Skriflesing. Onthou, ons is in die Seisoen van Barmhartigheid. Die vraag is, wie is die mense wat ons nie raaksien nie, wat ons ignoreer?  Laat die kinders saam met jou dink wie hierdie mense is.  Dit sal goed wees as jy die kinders kan bemagtig om iets te doen.  Dalk het julle ‘n deurlopende projek vir die die Seisoen van Barmhartigheid – kinders kan nie-bederfbare kos bring, of skryfbehoeftes.  Iets wat ‘n plaaslike bediening benodig, wat die kinders sal weet ‘n werklike verskil in hul omgewing sal maak.  Dink saam met hulle aan maniere waarop hulle kan uitreik na “onsigbare” mense – en wees gereed om dit deur te voer. Die preekriglyn maak erediensgangers eers sensitief vir belangrike vrae, voordat die teksgedeelte gelees word. Die gelykenisse in hoofstuk 16, waaronder ons teks, het dit onder andere oor die werking van mag in gemeentes en in samelewings. Die gelykenisverhale dink na oor hoe mense in die algemeen met mag maak en behoort te maak. Die vraag is hoe die rol van die wet in God se koninkryk ons optrede bepaal. Die gelykenisse vra ook hoe God en Jesus Christus menslike mag beoordeel en oor mense se optrede oordeel.

Share

Lukas 16:1-13 – Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd – 22 September 2019

’n Moeilike gedeelte vir kinders. Gebruik die teks uit Die Nuwe Testament vir Kinders en lees dit dramaties voor. Die preekriglyn plaas die verhaal binne die konteks van Jesus se laaste reis na Jerusalem. Sy werk op aarde sal daar afgehandel word. Hy is besig om die laaste dinge vir sy dissipels te leer. Hulle moet aangaan met die werk, al sal dit lyk asof alles rondom hulle tot ‘n einde gekom het.  In die proses vertel Hy waarskynlik een van sy mees uitdagende gelykenisse. Dit handel duidelik oor die gebruik van geld en besittings, asook die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Maar, hierdie kort, fiktiewe vertelling is bedoel om ‘n geestelike waarheid uit te lig, met ‘n heel onverwagte draai. Ons moet dáárom nie simboliese betekenis aan elke persoon of gebeurtenis prober koppel nie. Dis ook nie ‘n voorbeeldvertelling wat wil sê nie: “Gaan en doen net so.” Indien dit die geval was, sou ons sê Christene moet doen wat die oneerlike bestuurder gedoen het! Dit kan tog nie. Hier word veeleer oor bekering gepraat in terme van die gebruik van geld, besittings en lewensmiddele in die lewe van gelowiges. Jesus sê dat die mense van die wêreld weet hoe die wêreld werk en hulle gebruik dit tot hulle voordeel. Hoekom verstaan kinders van die lig dan nie hoe die koninkryk van God werk nie? Hy roep dissipels op om wys te word in die weë van die koninkryk; soos ander mense wys is in die weë van die wêreld.

Share

Lukas 15:1-10 – Veertiende Sondag in Koninkrykstyd – 15 September 2019

Carolyn Brown herinner ons dat ons kinders se perspektief op “verlore wees” in ag moet neem. Kyk gerus ook na haar baie sinvolle voorstelle vir maniere om hierdie teks met kinders te bespreek. Jy kan ook ‘n teddiebeer of ‘n legkaart gebruik. Voorstelle daarvoor en nog ander ingesluit. Die preekriglyn begin met ‘n fokus op Lukas se evangelie as ‘n besondere geskrif. Ons kan sê hy is die eerste ware geskiedkundige wat oor Jesus geskryf het. Sy boek plaas Jesus in die hart van die destydse Joodse wêreld, maar ook in die hart van die Romeinse wêreld waarbinne die evangelie ingebreek en dit radikaal verander het. Ons teks speel af teen die agtergrond van tollenaars en sondaars, Fariseërs en Skrifgeleerdes en hul houdings en interaksies. Soos hulle is ons algemene siening van bekering dikwels redelik selfgerig, in plaas daarvan dat ons die wonder van God se liefde en soeke raaksien. Dit is wat die gelykenisse ons help raaksien. Ons kyk so maklik na verlossing asof dit net om myself gaan; om dit wat ek nodig het en om voordele wat ek gaan kry. Dit is ek wat vergiffenis van sonde kry; ek wat vrede in my gemoed kry; ek wat beskerming kry; ek . . . ek . . . ek! Dit is alles werklik baie wonderlik, maar die grootste, wonderlikste werklikheid is dat ons kinders van die lewende God is; om tuis te kom waar ons moet wees, veilig by ons Hemelse Vader. Een van God se kinders. Vreugde, verlossing en bekering is die terugvind van ‘n verlore skaap/munt deur sy Vader. Dit is die ware rede vir feesvier en vreugde in die hemel!

Klik hier om Word-aanbieding af te laai
Klik hier om PowerPoint-aanbieding af te laai

Share

Filemon 1-21 – Dertiende Sondag in Koninkrykstyd – 8 September 2019

Hierdie kort briefie is ’n pragtige voorbeeld van genade en takt, en toon vir ons duidelik hoe Christus se krag ’n mens se lewe en sy verhouding met ander heeltemal kan omvorm. Carolyn Brown beveel aan dat die karakters van die brief uiteengesit word in eenvoudige taal, en dat die brief dan in sy geheel gelees word. Die preekskets werk met verse 1-25. Die Brief aan Filemon laat mens dink aan ‘n soortgelyke brief van Pliny aan ene Sabinianus wat gedurende dieselfde tydperk geskryf is. Pliny was ‘n skrywer, soldaat en vriend van die destydse keiser. Slawerny was sosiaal absoluut aanvaarbaar en mense kon hulle nie die wêreld daarsonder indink nie. Tog is die impak van Jesus op onderlinge verhoudinge alreeds sigbaar. Deur hierdie twee briewe langs mekaar te lees, kan mens die Christelike geloof se impak op die manier hoe verhoudinge tussen mense verstaan word, raaksien. Pliny se brief wys op dieselfde versoek om genade aan ‘n vry slaaf, maar hierdie genade klink tog anders as Paulus se oproep om Onesimus “as geliefde broer” te ontvang. In die brief aan Filemon sien ons Paulus se fokus op “een nuwe mensheid” (Ef 2:11-22), waar daar nie slaaf of vry, Griek of Jood onderskeid gemaak word nie (1 Kor 12:13; Gal 3:28; Kol 3:11), in lewende lywe. Kom ons stap deur ons teks en kyk hoe die evangelie ees van die mees gevestigde gebruike van die antieke tyd beïnvloed.

Share

Hebreërs 13:1-8,15-16 – Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd – 1 September 2019

Vir jonger lidmate is daar veral twee lyne wat die teks kan oopmaak. Om te deel – gebruik die pragtige storie van The Word Collector om hierdie konsep te verduidelik. Óf Jesus verander nooit – verduidelik Jesus se onveranderlikheid met behulp van ‘n kaleidoskoop. Die preekriglyn begin met ‘n gedig van D J Opperman wat skryf: Deur tralies wat die tuin omsluit / kyk ek en my verwarde broers verlangend na die stad nog uit / hoe deur die reën en laaste lig / krukkig soos nat voëls / loop elke jas met sy gesig. Agter elke jas skuil ‘n mens met ‘n hart, ‘n mens wat saam met my en ook langs my bly, wat saam met my werk, boer, skoolgaan, leef. ‘n Mens wat langs my sit in die kerk en wat dieselfde Here se lof besing. Tog vergeet ek dit so maklik. Daarom, sê ‘n onbekende Rabbi iewers, ‘n venster en ‘n spieël is albei van glas. Deur die venster kan ek ander mense sien. Maar sodra die silwer bykom, sien ek net myself. In Jesus – en dit is die Paasfeesboodskap – verseker God gelowiges dat Hy na ons kyk net deur die rooi van Jesus se bloed. Hierdie versekering moet die kerk as geloofsgemeenskap uitdra na ‘n wêreld waar mense hooploos en gevolglik ook vreugdeloos lewe. Dit vra dat elke gelowige in sy/haar bootjie saam met Jesus sal klim, die veilige hawe van die kruis verlaat en God se liefde met woorde en dade sigbaar sal maak in ander mense se lewe. Hoe doen gelowiges dit? Hebreërs 13 sê: Leef liefde! Dit is elke gelowige se roeping. Nie omdat ons dink dit is ‘n goeie idee nie. Ook nie omdat die kerk of watter instansie ook al, dit van ons verwag nie. Ons moet dit doen omdat God elkeen van ons eerste liefgehad het in Jesus.

Share

Hebreërs 12:18-29 – Elfde Sondag in Koninkrykstyd – 25 Augustus 2019

Dit is ‘n moeilike teksgedeelte om met kinders te deel. Een opsie is om die stuk geskiedenis te herbesoek en dramaties oor te vertel. Die nuwe verbond kan dan aan die hande van die fokusteks kontrasteer word met die Sinaï-gebeure. Die preekriglyn fokus veral op Hebreërs 12:23-24 saam met Hebreërs 12:28. Dit hou Barmhartigheidsondag in Koninkrykstyd in gedagte en deur ‘n oproep aan die gemeente om ‘n verskil in die wêreld te maak. Die teks se boodskap dat Jesus se verlossing regtig ‘n verbetering aan hulle daaglikse lewe maak, word sentraal gestel in antwoord op baie gelowiges in daardie tyd wat die waarde van hulle geloof bevraagteken het, en dáárom weggedryf het van die Here en sy kerk en in ongeloof verval het. Die Hebreërskrywer wil hulle dus bemoedig deur hulle te help om op God te fokus! Dit is ook sy boodskap aan ons as gelowiges wat leef in ‘n tyd van ongekende uitdagings. Hy doen dit omdat hy ons wil aanspoor tot volharding in geloof en om vanuit dié geloofsverhouding ‘n verskil in die wêreld te maak!

Share
1 2 3 6