Filippense 1:21-30 – Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – 24 September 2017

Rig ‘n groepie kinders af om die gelykenis van die arbeiders met woord en beweging te vertolk. Of gebruik die ingeslote illustrasie om oor die kinders se lewenswandel te gesels. Dit preekriglyn sluit direk aan by die belydenis: “Jesus is die Here.” Die teks vra van ons om dié waarheid te lewe! Paulus verduidelik aan die Filippense hoe Jesus se heerskappy tegelyk sy lewe én sy denke oor die dood beheers. Omdat ons sterwe ons verenig met Christus leef ons reeds hier en nou uit ‘n diep persoonlike verhouding met Hom. Die hoofsaak van ons lewenswandel gaan daarom. Ons aktiewe toewyding daaraan word saam met al die gelowiges gedoen. Dit is ons roeping, beklemtoon ons teks. Wat ons saam onder leiding van sy Gees met hierdie roeping maak, is ook lewensbelangrik vir ons getuienis in hierdie wêreld.

Share

Buitengewone Algemene Sinode 2016

Bybel-Media stel die Powerpoint-aanbiedings en video’s, wat tydens die Buitengewone Algemene Sinode 2016 gebruik is, beskikbaar. Onder dié aanbiedings en video’s is die video van U nooi ons in, die Buitengewone Algemene Sinode 2016 se lied, die Powerpoint-aanbiedings van die opening, afsluiting en dagwydings en video’s wat die daaglikse temas weerspieël.

Powerpoint-aanbiedings

Video’s

Share