1 Johannes 5:9-13 – Sewende Sondag van Paastyd – 17 Mei 2015

Daar is twee bydraes vir kindertyd wat fokus op dinge wat vir jou wys dat iemand vir jou lief is – dit kan enigiets wees van ’n briefie tot ’n teddie of presentjie. Of jy kan fokus op die video hulpmiddels wat aansluit by die Got Milk?-advertensieveldtog in die VSA om te gesels oor die lewe wat ons in Jesus het.  Die preekriglyn werk met die voorbeeld van Phil LeMaster, ‘n berader en predikant, wat in Kerstyd ‘n man dringend moes help wat regtig alles verloor het en naarstiglik gesoek het na betekenis.

Hy het egter een voorwaarde gehad: Kom ons hou Jesus uit hierdie gesprek uit, OK?'”  Toe die man, ontroosbaar, uit Phil se kantoor stap aan die einde van die sessie, het Phil besef: “Dis die hele probleem, jy het Jesus uit letterlik alles gehou.”  Daarteenoor beklemtoon ons teksgedeelte dat die getuienis van die Here Jesus Christus van beslissende betekenis is om ‘n sinryke, betekenisvolle lewe moontlik te maak. Dit loop uit op die ewige lewe, wat nou reeds op aarde begin.  Ingesluit is daar ook ‘n geloofsbelydenis na aanleiding van Kolossense 1.

WBanner_mrt15-5

Share

Lukas 24:44-53 – Hemelvaart – 14 Mei 2015

Jy kan maklik die konsep van ‘n aflos-resies gebruik om die Hemelvaart en die Kerk se taak met Familietyd te verduidelik.  Jy kan pyp of hout gebruik om aflosstokkies te maak.  Jy kan ook vir kinders vra om ’n gebed te skryf en dit in die pypies te sit.  Die preekriglyn lei die teks in met die verhaal van die groei van die Christelike geloof.  ‘n Klein dissipelkring het die Here Jesus sien opvaar na die hemel.   Tog het die Christelike geloof gegroei tot die mees wyd verspreide godsdiens in die geskiedenis. Teen die jaar 2000 was Christengelowiges die meerderheid van die bevolking in tweederdes van die wêreld se byna 240 lande.

Jesus se eerste dissipels het dus inderdaad sy opdrag in Lukas 24:48 ernstig geneem: “Julle is getuies van hierdie dinge.” Hulle het wêreldwyd gaan getuig.  Die eerste Christene se getuienis is opgevolg deur geslagte van gelowiges wat bly getuig het. Gelowiges het hulself gesien as God se getuies teenoor hulle kinders, hulle bure, hulle woonbuurte, stede, lande, en tot in die uithoeke van die wêreld.  Op hierdie manier het miljoene van God se groot dade gehoor, en hul lewens aan Jesus toevertrou.

WBanner_mrt15-5

Share

1 Johannes 5:1-6 – Sesde Sondag van Paastyd – 10 Mei 2015

Met Familietyd kan jy die beeld van ‘n atleet wat oefen vir die volgende Olimpiese Spele gebruik. Sulke atlete verhuis dikwels om naby hul afrigter te woon, want hy of sy is uiteindelik die sleutel tot Olimpiese sukses. Die afrigter word die atleet se hele bestaan. Dit is hierdie soort gehoorsaamheid wat God van Sy kinders verwag en waaroor Johannes in ons fokusteks skryf.  Die preekriglyn gebruik die voorbeeld van Lew Wallace, destydse goewerneur van die Amerikaanse deelstaat Nieu-Meksiko, wat ‘n boek téén Jesus Christus geskryf, maar in die proses tot geloof in Jesus as Here gekom het.

Hy vertel hoe hy materiaal oor Jesus begin versamel het en agter gekom het dat Jesus net so ‘n werklike mens as Plato, Sokrates of Caesar was.  Hy het daarom homself begin afvra of dat nie ook die Seun van God, en die Redder van die wêreld was nie.   Geleidelik het dit duidelik geword, en het die oortuiging gegroei, dat Jesus nie net ‘n werklike mens was nie, maar dat sy aansprake oor Homself ook inderdaad waar was.  Hy het ‘n volgeling van Jesus geword wat uiteindelik die boek geskryf waarop die epiese film Ben Hur gebaseer is. Dit is geskryf deur ‘n man wat wou bewys Jesus het nooit geleef nie. In plaas daarvan het hy die grootste Man wat ooit geleef het, ontmoet.  Dít is waaroor ons teks vandag gaan!  Dit is ‘n belydenis oor Jesus, die Seun van God.

WBanners-mrt15-3

Share

1 Johannes 4:7-21 – Vyfde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag – 3 Mei 2015

In Familietyd kan jy die voorbeeld gebruik van ‘n vrug met pitte om te gesels oor maniere waarop mens liefde kan deel en hoe die liefde dan meer raak.  Of gebruik die jongste fliek van “Cinderella” waar haar ma haa leer: “to have courage and be kind”.  “Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic,” sê Cinderella se ma.  Liefde (omgee) is volgens haar ma die sterkste “magic” wat daar is.  Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel verskillende verhale waar onbekende weldoeners vir ander se ete betaal het. Trouens, by ‘n deurry-koffiewinkel in Portland, Oregon, VSA, het sewe-en-twintig kliënte op ‘n ry vir die volgende persoon se koffie betaal.  So is dit met die liefde van God. Mense beleef God se verrassende liefde. Hulle gee dit dan aan aan volgende mense. Wat dit weer aangee. So beleef mense God se liefde opeenvolgend op lewensveranderende maniere.  Want God is liefde!

WBanners-mrt15-2

Share

1 Johannes 3:16-24 – Vierde Sondag van Paastyd – 26 April 2015

Vir Familietyd is daar ‘n poppekas-beurtspel wat jy kan gebruik oor ‘n skapie en Dawid in gesprek oor herderskap.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Maximilian Kolbe, ‘n Poolse priester wat op 15 Augustus 1941 as gevangene 16670 in die Nazi strafkamp, Auschwitz, gesterf het.  Hy het gekies om in die plek van Franciszek Gajowniczek, wat vreesbevange was om sy vrou en kinders nooit weer te sien nie.  Gajowniczek het later vertel dat hy Kolbe net met sy oë kon bedank. Ek kon skaars begryp wat besig was om te gebeur. Iemand anders offer sy lewe vrywillig op vir my – ‘n vreemdeling.  Gajowniczek het nog 53 jaar gelewe nadat Kolbe sy lewe gered het. In Duitsland is Kolbe se dood met ‘n posseël herdenk. Sy selfopoffering gryp steeds mense se verbeelding aan.  Dit is met dié verhaal as agtergrond wat ons beter die offer van Jesus kan begryp, wat nie net vir een persoon nie, maar vir almal sekerheid en lewe verseker.  En kry ons ook ‘n beter insig wat van ons gevra word in navolging van Hom: “Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.”

 WBanners-mrt15-4

Share

1 Johannes 3:1-7 – Derde Sondag van Paastyd – 19 April 2015

Gesels met die kinders oor wat hulle eendag wil word. Ons sal egter maar moet wag en kyk, nie waar nie.  Maar wat ons wel weet, is dat julle kinders van God is.  Wanneer julle grootword, gaan julle steeds dieselfde wees:  kinders van God!  God het ons so lief dat, maak nie saak wát ons eendag word nie, ons bly kinders – God se kinders.   Die preekriglyn lei in met Alister McGrath (gerekende natuurwetenskaplike en teoloog) se vertelling van sy tannie wat ‘n paar jaar gelede oorlede is. Sy was in haar tagtigs, maar het nooit getrou nie. Toe die familie haar besittings uitsorteer, kom hulle op ‘n gehawende foto van ‘n jongman af. Dit was die liefde van die ou dame se lewe, maar die verhouding het tragies geëindig.

Sy het die foto van die man wat sy liefgehad het lewenslank bewaar. Waarom? Die foto het haar herinner aan die werklikheid van haar liefde, en die liefde wat sy van die jongman ontvang het. Dit was haar enigste skakel met die wêreld waarin sy gewaardeerd en bemind was.  Dit is wat ons teks ook met ons wil regkry.  Dit is ons foto, ons herinnering en ons verankering. Ons teks is soos die vergeelde foto tussen ‘n ou dame se besittinkies. Dit vertel van die belangrike ankers in ons lewe. Ons teks herinner ons ook van watter verhaal ons deel is. Ons is deel van God se inisiatief om liefdevol na die wêreld uit te reik en mense in Christus deel te maak van God se familie.  Daarom moet ons in Hom bly!

WBanners-mrt15-1

Share

1 Johannes 1:1-2:2 – Tweede Sondag van Paastyd – 12 April 2015

Vir Familietyd kan jy die verse uit Die Nuwe Testament vir Kinders lees en/of die blokkiesraaisel gebruik.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Thomas Linacre, die geneesheer van koning Henry VII en Henry VIII van Engeland, stigter van die Koninklike Kollege van Geneeshere, en vriend van die groot denkers van die Renaissance, Erasmus en Sir Thomas More.  Laat in sy lewe, het Linacre begin studeer om ‘n priester te word. Vir die eerste keer in sy lewe ontvang hy die Nuwe Testament om vir homself te bestudeer. Linacre het in die donkerste tye van die kerk se geskiedenis geleef, terwyl Alexander VI pous was.

Alexander, die berugte Borgia-pous, se omkopery, korrupsie, bloedskande en moord het die Katolieke kerk se naam beklad.  Nadat hy die Nuwe Testament gelees het, het Linacre gesê: “Hierdie is óf nié die evangelie nie, of ons is nie Christene nie.”  Die evangelie is bedoel om ons gedrag te verander. Ons moet lewe op ‘n manier wat pas by die evangelie. Anders is Linacre se woorde heeltemal waar.  Hierdie eerste brief van Johannes bemoedig die gemeente – waarskynlik in Efese, soos die tradisie dit aan ons voorhou – om getrou te bly aan die inhoud van hulle geloof, Jesus Christus, sowel as aan die tipe praktiese lewenstyl wat daaraan uitdrukking gee.

WBanners_Feb15-1

Share

Markus 16: 1-8 – Paasfees – 5 April 2015

’n Mens kan die kinders redelik maklik deur die hele diens betrek.  Die inleiding oor vuurhoutjiedosies van vanoggend se preek kan ook perfek werk as familie-oomblik.  Op die vraag van die skooljuffrou bring die kinders in lentetyd iets wat nuwe lewe uitbeeld. Klein Jannie bring ‘n leë vuurhoutjieboksie en verduidelik: “Jesus se graf was leeg, en dit is ‘n teken van nuwe lewe.”  Die leë graf getuig van Christus se opstanding. Dit is die hartklop van die Christelike geloof, ons geloof.

Tog is dit soms of dit vir ons ongelooflik is. Ons Westerse denkwyse maak dit vir ons moeilik om dit werklik te glo, wat nog dit oor te vertel te midde van teorieë oor swaartekrag en die kleinste molekules, wetenskap oor die heelal, die menslike brein.  Tog, tog was daar ‘n leë graf en die opstanding waar en werklik. “Hy is nie hier nie”, sê die jongman. Nie onwerklik en verwyderd nie. Dirkie Smit skryf dat as daar geen opstanding was nie, dan was daar ook geen dissipels nie, geen Nuwe Testament nie, geen kerk nie, geen prediking nie.  Dit is in die sien van die lewende Jesus dat die dissipels weer nuwe lewe en koers gekry het.

Dit is so. Dit is die sien van die opgestane Here, die ontmoeting met die lewende gekruisigde Christus, wat ons lewe ongelooflik omvergooi en verander. Dit het met die dissipels gebeur. Dit het met Paulus gebeur. Dit het met al die ander geloofshelde in die Nuwe Testament en oor die eeue heen gebeur. Elke  Sondag neem ons weer terug na die leë graf en die nuwe lewe wat daar begin het. Op Sondag word die leë vuurhoutjiedosie oopgeskuif, sodat ons die nuwe lewe nuut kan sien.  En ons weet Jesus gaan ons vooruit. Ons sal Hom in die week sien, soos Hy vir ons gesê het.

WBanners_Feb15-3

Share

Jesaja 52:13 – 53:12 – Goeie Vrydag – 3 April 2015

Daar is geen familie-oomblik vir vandag nie.  Dit liturgie word met die prediking vervleg, so skoolgaande kinders sal dit heel maklik kan volg.  Die preekriglyn begin met die opmerking dat lydensverhale ons inspireer – só ook die verhaal van die lydende dienaar van die Here in Jesaja 53.  Lied 395, My Verlosser aan die kruis, verwoord dit vir ons.  Tog is die wonder hiervan verborge.  Mense sien dit nie sommer raak nie.  In Lied 387, O Heer uit bloed en wonde, bely ons dit.  Aan die een kant het die lydende dienaar die hoogste prys betaal.  Aan die ander kant bely Jesaja dat Hy tóg lank sal lewe.

Lewe spruit juis uit die dood uit voort.  Die gedig van Sheila Cussons oor Goeie Vrydag verwoord dit vir ons, sowel as Lied 390, Ons kniel hier aan U voete neer.  Dit val op met watter stille vertroue die dienaar sy lyding tegemoet stap, terwyl hy vir oortreders bid.  Daarom ontvang hy ‘n ereplek onder die grotes.  Lied 393 verwoord ons verwondering oor dié Middelpunt van ons verlange, want in die NT sien ons hoe hierdie woorde van Jesaja op Jesus van toepassing gemaak word, ook deur Jesus aan die kruis.  Só gee Jesaja ons taal om die diepte van Jesus se lyding te verklank. Die wyse waarop die dienaar van die Here se verwerping, verguising, lyding en beskaming verwoord word, help ons verstaan wat Jesus se nederige diens aan ons Hom gekos het.

Daarom slaan ons Jesus se lyding en dood vandag nie net met afgryse gade nie, maar ook met diepe en dankbare verwondering.  Dit was vir ons.  Daarom kan ons met vrymoedigheid tot God nader en ons lewe aan Hom oorgee, in die woorde van Lied 400 Juig, juig in Hom, die Heiland aan die kruis.  En osn kan die Here loof met Lied 385, Loof die Here, dis volbring.  In herinnering aan die verwese gevoel waarmee Jesus se dissipels agtergelaat is, word die tradisionele seën nie uitgespreek nie en verlaat ons in stilte die kerk.

WBanners_Feb15-2

Share
1 20 21 22 23 24