2 Samuel 6:1-5, 12b-19 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 12 Julie 2015

Gebruik ‘n kis om oor die belangrikheid van die ark van die verbond te gesels.  Gesels veral oor die 10 gebooie daarbinne om Dawid se dansende blydskap daaroor te verduidelik.  Die preekriglyn lei die preek oor leierskap in deur die voorbeeld van Moshoeshoe, soms ook Mosjesj genoem, die stiger van die Basoetoe-nasie.  In ‘n tyd van storm en drang, geweld en verwoesting, het Moshoeshoe, teen die raad en instinkte van sy mense, besluit om glad nie aan die konflik deel te neem nie en eerder te verdedig as aan te val. Hy het ’n groot kudde op sy berg opgebou en pleks van sy manne oorlog toe te stuur, het hy hulle op die lande laat werk. Moshoeshoe het nog ’n groot taboe gebreek: hy het mense uit ander taalgroepe en kulture wat in die omgewing rondgeswerf het, genooi om by sy koninkryk aan te sluit. Hulle is toegelaat om hul eie tale en tradisies te behou solank hulle lojaal was aan die koning.  Dieselfde het gebeur met die eerste wit sendelinge (Eugène Casalis en Thomas Arbousset van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap) wat hy ingetrek het as raadgewers en bondgenote eerder as meesters of onderwysers, en die sendelinge het self ook Basotho geword.  Hy het die kuns verstaan om mense saam te bind en te verenig agter ‘n gemeenskaplike visie van voorspoed en vooruitgang.  Dawid was presies só ‘n leier, ‘n wyse koning wat ook mense kon verenig en God in alles geraadpleeg het.

WBanners-jun15-4R

Share

2 Samuel 5:1-5, 9-10 – Sesde Sondag in Koninkrykstyd – 5 Julie 2015

As jy die hele reeks deur ’n prent van Dawid gebruik, kan jy hierdie week ’n goue kroon op sy kop plak.  Gesels oor die goed waarvoor ons soms moet wag.  Daar is ook inligting oor salwing wat as ‘n herinnering aan die doop uitgelê kan word.  Die preekriglyn begin met die idee dat dit stryd tussen Dawid en Saul briljante stof vir ‘n spannende TV-reeks kon wees. In ‘n hele paar episodes word die gang van die konflik tussen hulle ontleed en eindig dit met die vraag na die uiteindelike verskil tussen Saul en Dawid.  Net dit: Dawid het met sy hele hart aan die Here sy God vasgehou. Selfs na sy owerspel met Batseba en moord op haar man, maak hy die saak met God uit.

Dan loop God en Dawid die lewenspad weer verder saam. Saul het egter iewers langs sy lewenspad besluit dat hy dinge liewer op sy eie manier wil doen as om dit te doen soos die Here voorstel. Hy was vas oortuig daarvan dat hyself beter weet hoe om te lewe as wat God se voorskrifte sê. Dit sê vir ons dat dit Saul niks gebaat het dat hy fisiek kop en skouers bo almal uitgetroon het en die hele staatsmasjinerie aan sy kant gehad het nie. Omdat hy God verlaat het, het God hom ook verlaat. Daarteenoor staan Dawid wat elkeen van ons aanspoor om bewus te raak dat ons in groot geselskap leef. In Dawid se lewensverhaal sien ons hoe God mense gebruik om God se storie op aarde te skryf.

WBanners-jun15-5R

Share

2 Samuel 1:1, 17-27 – Vyfde Sondag in Koninkrykstyd – 28 Junie 2015

As jy ‘n reeks oor Dawid gaan doen, stel Carolyn Brown voor dat jy ‘n prent van Dawid gebruik en elke week iets byvoeg soos die storie vorder.  Hierdie week twee trane – een vir Jonatan en een vir Saul.  Jy kan gesels oor vriendskap en fokus op die vriendskap tussen Dawid en Jonatan.  Jy sou ook kon gesels oor die sterk gevoelens wanneer iemand hartseer is.  Dit help kinders om te besef dat sulke gevoelens normaal is.  Daar is ook die pragtige storie van TESS’S TREE deur Jess M. Brallier met illustrasies.  Die preekriglyn begin met die begrafnisdiens van Diana, prinses van Wallis, wat deur meer as twee biljoen mense wêreldwyd gevolg is.  Elton John, ‘n goeie vriend van Diana, het sy hartseer en verlies tydens haar begrafnis uitgestort met die aangepaste woorde van sy lied Candle in the wind waarvan daar ‘n uittreksel geplaas is. 

Elton John se lied het mense woorde en begrip gegee vir die intense emosies wat hulle beleef het. Ons teks is ook so ‘n publieke uitstorting van emosie en rou. Hier gaan dit oor die dood van Saul en sy seun Jonatan op Gilboaberg. Dawid gee opdrag dat sy treurlied aan die mense geleer moet word en wyd gesing moet word. Maar nes Elton John se lied, het dit ook ‘n publieke boodskap oor Dawid se verwagte rol as nuwe koning.  Maar Dawid se treurlied is ‘n uitdrukking van sy waardering vir Saul – al is dit nie ongekwalifiseerd nie – en sy trou en respek teenoor God se volk, waarvan Saul die koning was. Dawid tree met grasie op. Publieke waardering en grasie vir die opponent, selfs die een wat jou onreg aangedoen het, skep ‘n klimaat waarin die samelewing ‘n veiliger, meer liefdevolle plek word.  Daarom is Dawid ‘n voorbeeld van ‘n leier wat die historiese vyandskappe en verdeeldhede van die verlede kon help genees. In sy klaaglied leer ons ‘n toekomstige koning ken wat weet hoe om mense te verenig, te inspireer en te lei.

WBanners-jun15-3

Share

Markus 4:35-41 – Vierde Sondag in Koninkrykstyd – 21 Junie 2015

Fokus vandag in Familietyd gewoon op die dramatiese vertelling van die Bybelverhaal.  Daar is ‘n skakel na ‘n oulike video wat jy kan gebruik, of instruksies vir ‘n paar eie hulpmiddels om te maak. Die preekriglyn val weg met die verhaal van Aberra Wata wat amper in Suid-Etiopië tereggestel is toe hy jeugwerk gedoen het terwyl die kommuniste aan bewind was (1974-1991).  In die tronk het veral een van die wagte genot geput uit dreigemente. Eendag het daar net na middernag ‘n geweldige storm losgebreek. Groot haelstene het geval wat verskeie dakke verwoes het, ook die dak van die kamer waar die spottende wag geslaap het. Dié het totaal verskrik geraak.  Aberra Wata se sel het egter niks oorgekom nie.  Die volgende dag is die onbeskofte wag ook in die sel gegooi, omdat die mense gedink het dat God hierdie verskriklike straf op die dorp en die tronk gestuur het weens die wag se optrede teenoor gelowiges. Die wag het daar tot inkeer gekom en nog heelwat ander mense.

Dit gee ‘n goeie inleiding om te gesels oor die feit dat dienaars van die Here dikwels in doodloopstrate beland, maar dat die Here dan ‘n nuwe pad vir hulle oopbreek. Soos ons in Markus lees met Jesus wat die storm op die see stilmaak.  Die gedeelte is natuurlik veel meer as troos in die storms van die lewe. Dit is veral ‘n oproep tot geloof aan Jesus se dissipels. Dieselfde gebeur ook met ons op die geloofsreis met Jesus. Dit is telkens weer nodig om herinner te word aan geloof en vertroue. Ons is op geen manier outomaties daarvan oortuig dat Jesus se roeping, gehoorsaamheid aan sy leer en vertroue op sy werk die regte weg is om in te slaan nie. Ons moet voortdurend herinner word, en veral wanneer ons misluk of kleingelowig raak, weer en weer hoor dat Jesus die Here is.  Ons teks is egter ook ‘n belofte. Die belofte is dat Jesus altyd deure vir dissipels oopmaak op God se sending. Selfs wanneer God se roeping vir sy kinders in die dood eindig, word die bloed van die martelare die saad van die kerk.

WBanners-jun15-1

Share

Markus 4:26-34 – Derde Sondag in Koninkrykstyd – 14 Junie 2015

Lees die deel oor die saad wat vanself opkom en groei uit Die Nuwe Testament vir Kinders of gebruik die en wys die kinders hoe ‘n mosterdsaadjie lyk.  Brei uit op die feit dat so ‘n klein en geringe saadjie uiteindelik in so ‘n groot boom kan verander. Dit onderstreep Jesus se punt dat die geringe dinge wat mense vir God en Sy koninkryk doen uiteindelik van groot waarde is.  Jy kan ook die storie van ‘n appel gebruik wat ingesluit is.  Die preekriglyn werk met die droom van ‘n vrou wat Jesus in ‘n groot winkelsentrum raakloop.  Op sy aanbod dat sy kan kry wat haar hart begeer, vra sy vir vrede en vreugde vir die hele wêreld. Jesus antwoord haar in die droom: “Ek dink jy het my misverstaan. Ons verkoop nie vrugte nie, ons werk hier met saad.”  Vanuit hierdie belangrike perspektief verbreed die preekriglyn ons verstaan van die karakter van God se koninkryk. God se koninkryk is ‘n proses wat nie aangejaag kan word nie. Die tydsverloop is stadig, maar onafwendbaar. Ons word ook uitgenooi om medewerkers in diens van God te wees.  Dit alles is die werk van God.

WBanners-jun15-6

Share

Markus 3:20-35 – Tweede Sondag in Koninkrykstyd – 07 Junie 2015

Carolyn Brown herinner ons dat kinders, wat afhanklik is van die volwassenes in hul families, moeilik Jesus se “verwerping” van sy biologiese familie gaan verstaan.  Fokus daarom daarop dat Jesus nie soseer sy biologiese familie verwerp nie, maar eerder sê dat ons ingesluit is by God se familie.  Die kinders is dus deel van ‘n groot geloofsfamilie!  Gebruik foto’s van jou familie om die punt te illustreer.  Die preekriglyn begin met Erik Larson se topverkoper boek, The Devil in the White City, wat teen die agtergrond van die Wêreldskou in Chicago in die jaar 1893 afspeel. Die boek vertel die ware verhaal van twee mans, die een ‘n voorbeeld van die goeie en die ander ‘n voorbeeld van die bose in mense.  So beeld dié verhaal die menslike kondisie uit.

Terwyl ons besig is om ons grootste drome en beste potensiaal te bereik, worstel ons ook met die boosheid wat welig floreer. In ons teks word daar ook met goed en kwaad geworstel. Dié spanning lê ook tussen Jesus, sy familie uit Nasaret, en die skrifgeleerdes.  Uit die manier hoe Jesus hierdie spanninge hanteer, word dit duidelik wat dit beteken om Hom te volg, en hoe dit die belangrikste verhouding in jou lewe word. Om Jesus te volg, beteken om opgeneem te word in ‘n nuwe sosiale kring, om deel te word van ‘n groot huis, onder ‘n nuwe Hoof van die huis.

 

Share

Jesaja 6:1-8 – Eerste Sondag in Koninkrykstyd – 31 Mei 2015

Gebruik met Familietyd die ingeslote vrye vertaling van Jesaja 6 om die verhaal op dramatiese wyse voor te lees.  Daar is ook ‘n voorstel rondom ‘n doopherinnering om die Drie-eenheid van God te beklemtoon.  Die preekriglyn begin met die verhaal van Koning Louis XIV van Frankryk wat wonderlik in sy eie oë was.  Hy het verkies dat mense na hom verwys as Louis die Grote. Sy begrafnis was ook beplan om die swierigste ooit te wees. Om sy grootheid en majesteit te beklemtoon, was die katedraal baie swak verlig, met ‘n spesiale kers wat bo sy kis geplaas is.

Die duisende wat die begrafnis bygewoon het, het in stilte gesit. Toe begin aartsbiskop Massillon te praat. Hy het stadig afgebuk, die kersvlam doodgedruk, en gesê: “Net God is groot.”  Dit gee ‘n goeie inleiding om oor die grootheid van God te praat soos Jesaja 6 dit aan ons voorhou.  God se onbeskryflike heerlikheid word in verband gebring met sy aanwesigheid op aarde. Vanaf sy geweldige hoë troon vul die soom van sy kleed die hele aarde. Die verhewe God is betrokke by sy skepping.  God is op aarde teenwoordig.  Net God is groot. Daarom is niks meer dieselfde nie.

MenswaardigheidAd

Share

Esegiël 37:1-14 – Pinksterfees – 24 Mei 2015

Met Familietyd kan jy aansluit by die herdenking van ons geboortedae.  Vandag is immers die geboortedag van die Kerk van Jesus Christus.  Die verhaal van Esegiël 37 kan ook met geluide vertel word, soos Carolyn Brown voorstel.  Die preekriglyn werk met die voorbeeld van die jongman, om ons noem hom Gustav, wat na matriek reguit Londen toe is. Hy wou avontuur beleef, die wêreld sien, en natuurlik graag Britse ponde verdien. Dinge het egter glad nie uitgewerk soos Gustav gehoop het nie. Dit het van sleg na erger met hom gegaan.  Soos sy lewe al hoe meer afdraand begin gaan, het flitse uit sy kinderdae begin terugkom. Hy het grepe uit die Bybel en momente uit preke begin onthou. Skielik het Gustav met God begin worstel.

Op ‘n dag, by die werk, aan die einde van sy kragte, het Gustav uitgeroep: “God, as U daar is, gee vir my ‘n teken! Wys my U is daar! Wys my U gee om!”  Daardie middag na werk, op pad huis toe, herinner hy homself om gou by die supermark te stop vir ‘n liter melk en ‘n rolletjie toiletpapier. Hy vat dié dag ‘n bus. Hy gaan sit heel voor. Daar lê ‘n plastieksakkie op die voorste bank, iets wat iemand daar vergeet het. Toe hy die sakkie oopmaak, is daar ‘n liter melk en ‘n rolletjie toiletpapier in die sakkie.  Gustav se hele wêreld word omgekeer. Wat vir ander na toeval mag lyk, is op daardie oomblik vir hom ‘n vaste en seker teken God bestaan en het Hom lief.  Sê hy: “Vir my was dit in ‘n oogwink ‘n nuwe geboorte. My hele lewe het verander. God is daar! Ek kan Hom vertrou, en kan sy raad volg, ek kan sy beloftes ernstig neem.”  Dié verhaal breek die wonder van Esegiël 37 se belofte op ‘n verstaanbare manier oop.  Dit laat ons die nuwe lewe wat God met Pinkster bring nie net waardeer nie, maar omarm.  Alles is anders as God se Gees nuwe lewe bring.

MenswaardigheidAd

Share

1 Johannes 5:9-13 – Sewende Sondag van Paastyd – 17 Mei 2015

Daar is twee bydraes vir kindertyd wat fokus op dinge wat vir jou wys dat iemand vir jou lief is – dit kan enigiets wees van ’n briefie tot ’n teddie of presentjie. Of jy kan fokus op die video hulpmiddels wat aansluit by die Got Milk?-advertensieveldtog in die VSA om te gesels oor die lewe wat ons in Jesus het.  Die preekriglyn werk met die voorbeeld van Phil LeMaster, ‘n berader en predikant, wat in Kerstyd ‘n man dringend moes help wat regtig alles verloor het en naarstiglik gesoek het na betekenis.

Hy het egter een voorwaarde gehad: Kom ons hou Jesus uit hierdie gesprek uit, OK?'”  Toe die man, ontroosbaar, uit Phil se kantoor stap aan die einde van die sessie, het Phil besef: “Dis die hele probleem, jy het Jesus uit letterlik alles gehou.”  Daarteenoor beklemtoon ons teksgedeelte dat die getuienis van die Here Jesus Christus van beslissende betekenis is om ‘n sinryke, betekenisvolle lewe moontlik te maak. Dit loop uit op die ewige lewe, wat nou reeds op aarde begin.  Ingesluit is daar ook ‘n geloofsbelydenis na aanleiding van Kolossense 1.

WBanner_mrt15-5

Share
1 26 27 28 29 30 31