Numeri 21:4-9 – Vierde Sondag in Lydenstyd – 15 Maart 2015

Hierdie is natuurlik weer een van daardie geleenthede waar jy gewoon die Bybelverhaal dramaties kan vertel!  Jy kan ook aansluit by die beginsel van kla vs dankbaarheid. Oulike stories wat jy kan gebruik, is Monsters Eat Whiny Children deur Bruce Eric Kaplan of Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day deur Judith Viorst (skakel na voorskou van onlangse fliek ingesluit).  Jy kan ook “props” maak om die storie te vertel aan die hand van die voorbeelde wat ons gee.  Jy kan ook verskillende padtekens en ander kennisgewings wat in die kinders se leefwêreld voorkom, gebruik, en veral verwys na die mediese teken met die slang om ‘n paal. Die preekriglyn lei die teks in met die verhaal van John Wayne Brown wat lewendige slange tydens sy dramatiese eredienste hanteer het.  Op ‘n dag word hy reg in die middel van sy preek deur een van sy eie ratelslange gepik.

Die gemeente het rondom hom kom staan, terwyl hulle bid. Brown was egter binne minute dood.  Min mense sal seker dink Jesus se woorde in Markus 16:17-18 beteken predikers moet giftige slange hanteer terwyl hulle preek. Dis dwaasheid. Dit laat natuurlik die adrenalien vloei en verskaf goeie drama, maar dit bly dwaas. Net so dwaas was dit van Israel om in die woestyn ongeduldig te word en teen God en Moses uit te vaar.  Die dwaasheid word met giftige slange gestraf wat uiteindelik darem getroef word deur God se voorsiening met die koperslang.  Mense wat in die woestyn na Moses se koperslang opgekyk het, het die lewe ontvang. Ons lees dié verhaal in Lydenstyd om ons te herinner dat dieselfde geld in die NT.  Elkeen wat met geloof opkyk na die Seun van die mens, soos eenmaal na die koperslang, sal die “ewige lewe” ontvang.

Share

Eksodus 20:1-17 – Derde Sondag in Lydenstyd – 8 Maart 2015

Voordat ‘n eenvoudige wet aan die kinders voorgehou word, vertel dalk net iets van die aanloop tot die wetgewing wat deur God self aan die volk deur Moses gegee is.  Carolyn Brown se wet vir die kinders is ook in ‘n vrye vertaal uit die Engels beskikbaar.  Sy gee ook praktiese riglyne om kleitablette te maak en die wet in eenvoudige vorm op kleitablette te skryf.  Die NG Kerk se kategesemateriaal – “Handboek vir die Kategeet Graad 3” – het ook oulike uitbeeldings van die verskillende gebooie.  Die preekriglyn begin met die vreemde verhaal van Wayne Lo, ‘n tweedejaarstudent van Simon’s Rock Kollege in Massachusetts, VSA, wat twee mense in 1992 met ‘n semi-outomatiese geweer doodgeskiet en vier ander beseer het.

Hy het volgehou, selfs tydens die eerste jare van sy tronkstraf, dat God hom gekies het om die verwoesting aan te rig. Later het hy dit ‘n periode van ontkenning genoem.  Nadat Wayne Lo met verloop van tyd besef het God kon hom onmoontlik kies om soveel pyn te veroorsaak, het hy geworstel om te verstaan wat hom ‘n moordenaar gemaak het. Hy bly tot vandag oortuig dit was iets buite homself. Dit verskaf ‘n invalshoek om oor die tien gebooie se boodskap van God se passie vir lewe in volheid te gesel. God beveel nooit iemand om lewe tot niet te maak nie. Sy gebooie is God se instrumente om ‘n betroubare, liefdevolle samelewing te skep waarin lewe in oorvloed kan gedy.  Jesus noem die vervulling van die wet liefde teenoor God en die naaste.

Share

Markus 8:31-38 – Tweede Sondag in Lydenstyd – 1 Maart 2015

Gebruik die boek of fliek van “Horton Hears a Who” deur Dr Seuss om met die kinders te gesels oor selfverloëning.  Dit is wanneer Horton besef daar woon mense op die stoffie, dat hy alles in sy vermoë doen om hulle te help. Die preekriglyn werk met die studie in die Success-tydskrif wat in 2006 bevind het dat die respondente meen die mees belangrike bydraende faktore tot sukses is: ‘n Goeie verhouding met familie – 89.9%; ‘n Goeie verhoudings met jou huweliksmaat – 89.6%; ‘n Goeie verhouding met God – 86%; Die vryheid om te doen wat jy wil – 61.7%; Finansiële sekuriteit – 57.5%; ‘n Goeie loopbaan – 47.1%; Geld en rykdom – 32.3%.  Teen hierdie agtergrond is dit so verrassend dat Jesus sy projek om die wêreld te transformeer, die vestiging van die regering van God, verbind met lyding en dood.  Wie sien hiervoor kans?

Verseker nie die MTD’s nie – dit is mense wat moralitiese terapeutiese deïste is nie, soos die boek Soul Searching bevind het nie!  Moralistiese, terapeutiese deïsme is egter ‘n leuen. Dis ‘n teologie wat alles maklik maak en sukses met ‘n paar eenvoudige stappe en menslike faktore waarborg. Hierdie skrifgedeelte waarsku ons om nie op hierdie wyse op die evangelie te reageer nie. Ons moet leer om soos Jesus te dink, om te dink aan wat God wil hê. Dit sal altyd ‘n stryd wees, met tye van mislukking en misverstand, asook tye wat ons daarin slaag om te dien soos Jesus, selfs met ons lewe as dit moet.  Alleen so sal ons al meer die nuwe mens word wat God wil hê ons moet wees, die nuwe mens waarvoor Christus gesterf en opgestaan het. God se weg gaan deur die dood heen tot die heerlikheid van die opstanding waarin ons ook deel.

Share

Markus 1:9-15 – Eerste Sondag in Lydenstyd – 22 Februarie 2015

Gebruik die geleentheid om die kinders by die doopvont te laat staan om die simboliek van die doopwater aan hulle oordra aan die hand van die verhaal van God se verbond met Noag.  Die preekriglyn begin met die hartroerende verhaal van die dood van ds. Werner Groenewald en sy twee kinders, Rode en Jean-Pierre, op 29 November 2014 in Kaboel terwyl hy by hulpverleningsprojekte betrokke was.  Baie mense vra of dit die moeite werd is om jou lewe op die spel te plaas vir die Here. Dit laat mens diep nadink. Wat behels ons verbintenis aan die Here? Wat doen ons as ons Jesus se eerste preek in Markus 1 gehoorsaam? Waarvoor laat mens jou in as jy doen wat Jesus destyds in Galilea vra: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”?  Wat ons troos en motiveer op hierdie pad is dat ons nie alleen is nie. Hy is ons voorloper en begeleier.  Dissipels word nie aan hulself oorgelaat nie, selfs nie al skeur die Taliban se geweld jou uitmekaar nie.  Daarop kan ons in hierdie Lydenstyd staatmaak.

Share

Markus 9:2-9 – Sondag van die Verheerliking– 15 Februarie 2015

’n Mens moet versigtig wees om nie ’n “morele lessie” uit elke skrifgedeelte te probeer haal vir kinders nie.  Dit is belangriker dat hulle die Woord hoor en leer ken.  Vertel gewoon die verhaal op gevoelvolle wyse of lees dit uit ’n kindervriendelike vertaling.  Kies dan een aktiwiteit wat die verhaal vaslê, waarvoor daar vier voorbeelde hier aangedui word.  Die preekriglyn begin met die boeiende verhaal van Dawie Pypers wat ‘n byeenkoms in die Groenpuntstadion op 13 Augustus 1961 gehou het op uitdaging van die Moslem Ahmed Deedat om die waarheid van Islam versus die boodskap van Jesus in die openbaar te debatteer.  As bewys van die Here Jesus se lewende teenwoordigheid het Dawie gebid vir ‘n vrou, mev. Witthuhn, wat aan ‘n medies bevestigde ongeneeslike siekte gely het, en sy is daar en dan genees, soos vyf dokters ná die tyd met ondersoeke bevestig het.

Dawie het die moed vir dié gebed gekry in sy afsondering met God in die Bolandse berge.  Daar, tydens sy bergtop-ervarings, het hy die moed ontvang om die skares in die Naam van die Here in die oë te kyk.  Dít is dit tipe geloof wat hierdie verhaal van Jesus se verheerliking op die berg ook in ons lewens wil inspireer, soos Hy dit eenmaal vir sy dissipels gedoen het.  Ons word daarom in Lydenstyd genooi om fyn na hierdie Jesus te kyk en goed na Hom te luister. ‘n Verbintenis aan Jesus, en die praktiese navolging van Jesus sal ons na plekke neem van opoffering. Dit is die normale weg van ‘n dissipel deur die lewe. Vir Dawie Pypers het dit na die Groenpuntstadion geneem waar hy in die Here se Naam moes waag. Vir ander neem dit na duisende dade en woorde van opoffering, liefde en diens.  Ons verbind ons aan Jesus, omdat ons weet Hy wys die ware weg aan. Hy is die Seun van God. Hy het die woorde wat lewe gee. Wie Jesus so volg, sal die kragtige openbaring van die koninkryk van God sien.

Share

Markus 1:29-39 – 8 Februarie 2015 – Epifanie 5

Daar is eintlik 3 afsonderlike stories ingevleg in die perikoop van 11 verse. Om te verseker die kinders hoor elkeen van die stories, maak gebruik van verskillende voorlesers wat die storie dramaties oorvertel. Dit gee ‘n goeie voorbereiding vir die tema, “‘n Dag in die lewe van….”, wat as inleiding dien vir die preekriglyn. Mense beeld immers graag ‘n dag in die lewe van een of ander karakter of groep uit, in fotografie, in van die wêreld se beste literatuur, in flieks en selfs in liedjies.  Markus 1 is uit die hoek gesien deel van ‘n merkwaardige beskrywing van ‘n dag in die lewe van Jesus.

Die sinagoge het pas uitgekom, en Jesus genees net daarna Petrus se skoonmoeder.  Die boodskap versprei vinnig. Teen die aand daag mense met ‘n menigte siekes en persone in die mag van die bose op. Hulle drom voor die deur van die huis saam, en Jesus maak baie siekes gesond en dryf baie bose geeste uit. Daarna spandeer Hy tyd in gebed en dit is merkwaardig om op te let hoe Jesus se kontak met sy Vader verdere fokus en rigting bring in sy lewe.  Ons leer daarut dat dit vanuit Jesus se gebedskontak met die Vader is dat sy identiteit en roeping die oorheersende krag in sy lewe bly. Ons as dissipels moet dit altyd in gedagte hou.

Share

1 Februarie 2015- Markus 1:21-28 – Epifanie 4

Vir Familietyd kan julle die “rock, paper, scissors” speletjie speel om uit te vind wie die sterkste is. Dis net ’n speletjie, maar daar is baie mense wat graag wil wys dat hulle sterker is as ander.  Party probeer dapper en waaghalsig optree.  Sommige probeer wys dat hulle sterk is deur lelik te wees met ander mense of op ander te pik.  Dit gee ‘n goeie inleiding na Markus se verhaal wat wys hoe sterk Jesus is.  Jesus is sterker as ons ergste vyand.  Markus wys egter hoe Jesus nooit sy krag gebruik om ander mense seer te maak nie.  Hy gebruik sy krag om mense te help – ‘n Tender Toughness.  Daartoe word ons ook geroep.

Share

25 Januarie 2015 – Markus 1:14-20 – Epifanie 3

Met Familietyd kan die verhaal van Jona gedramatiseer word met die oorsig wat Die Bybel in Praktyk verskaf.  Die preekriglyn begin met die verhaal van William Borden,die erfgenaam van die massiewe Borden Suiwelboerdery , wat op ‘n reis rondom die wêreld ‘n passie ontwikkel het om lydende mense te help. Hy is bekend vir drie frases wat hy deur sy lewe in sy Bybel opgeteken het: “Geen reserwes. Geen terugkeer.  Geen spyt.”  Dit wys die krag van die roeping van God, soos dit ook in Markus 1 vir ons opgeteken word: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”  Elkeen wat dié boodskap hoor, word deur Jesus as vissers van mense geroep.  Daarmee lê Hy beslag op jou hele lewe.

 

Share

18 Januarie 2015 – Johannes 1:43-51 – Epifanie 2

Hierdie is die ideale geleentheid om te gesels oor wat dit beteken om Jesus te volg.  Daar is verskillende “volg my” speletjies om van te kies.  Speel iets soos “follow the leader” of “Simon Says”.  Of kry ‘n megafoon / maak ‘n megafoon van karton en roep die kinders om jou deur die kerkgebou te volg.  Die preekriglyn begin met die avonture van Shaun die Skaap wat in 2015 na ‘n grootskerm-teater naby jou kom. Lokfilms draai tans om ons lus te maak vir dié storie. Dit gee ‘n goeie inleiding vir die ontmoeting tussen Jesus en Natanael in ons teks. Deur hom ontdek ons dat God ons ken.  En kan ons Jesus se belofte goed hoor, dat ons groter dinge as dit sal sien.

Share

11 Januarie 2015 – Markus 1:4-11 – Epifanie 1

Lees die doop van Jesus uit die Nuwe Testament vir kinders en onderstreep net weer die kernbetekenis van die Verbondsdoop.  Dit kan aangevul word met ‘n illustrasie uit Toy Story 1.  Die preekriglyn werk met die gebed van Jesaja dat die Here die hemel moet oopskeur en die verwoeste Jerusalem weer sal herstel.  Jesaja se gebed vind weerklank in Markus 1, wanneer vertel word van God wat inderdaad onder mense kom woon het, van die hemel wat toe inderdaad oopgeskeur het.  Verstommend genoeg tree Johannes die Doper as die wegbereider vir Jesus in die woestyn van Juda op. Hy bring die boodskap van verandering: “Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe.”

Share
1 28 29 30 31