Markus 8:31-38 – Tweede Sondag in Lydenstyd – 1 Maart 2015

Gebruik die boek of fliek van “Horton Hears a Who” deur Dr Seuss om met die kinders te gesels oor selfverloëning.  Dit is wanneer Horton besef daar woon mense op die stoffie, dat hy alles in sy vermoë doen om hulle te help. Die preekriglyn werk met die studie in die Success-tydskrif wat in 2006 bevind het dat die respondente meen die mees belangrike bydraende faktore tot sukses is: ‘n Goeie verhouding met familie – 89.9%; ‘n Goeie verhoudings met jou huweliksmaat – 89.6%; ‘n Goeie verhouding met God – 86%; Die vryheid om te doen wat jy wil – 61.7%; Finansiële sekuriteit – 57.5%; ‘n Goeie loopbaan – 47.1%; Geld en rykdom – 32.3%.  Teen hierdie agtergrond is dit so verrassend dat Jesus sy projek om die wêreld te transformeer, die vestiging van die regering van God, verbind met lyding en dood.  Wie sien hiervoor kans?

Verseker nie die MTD’s nie – dit is mense wat moralitiese terapeutiese deïste is nie, soos die boek Soul Searching bevind het nie!  Moralistiese, terapeutiese deïsme is egter ‘n leuen. Dis ‘n teologie wat alles maklik maak en sukses met ‘n paar eenvoudige stappe en menslike faktore waarborg. Hierdie skrifgedeelte waarsku ons om nie op hierdie wyse op die evangelie te reageer nie. Ons moet leer om soos Jesus te dink, om te dink aan wat God wil hê. Dit sal altyd ‘n stryd wees, met tye van mislukking en misverstand, asook tye wat ons daarin slaag om te dien soos Jesus, selfs met ons lewe as dit moet.  Alleen so sal ons al meer die nuwe mens word wat God wil hê ons moet wees, die nuwe mens waarvoor Christus gesterf en opgestaan het. God se weg gaan deur die dood heen tot die heerlikheid van die opstanding waarin ons ook deel.

Share