Eksodus 20:1-17 – Derde Sondag in Lydenstyd – 8 Maart 2015

Voordat ‘n eenvoudige wet aan die kinders voorgehou word, vertel dalk net iets van die aanloop tot die wetgewing wat deur God self aan die volk deur Moses gegee is.  Carolyn Brown se wet vir die kinders is ook in ‘n vrye vertaal uit die Engels beskikbaar.  Sy gee ook praktiese riglyne om kleitablette te maak en die wet in eenvoudige vorm op kleitablette te skryf.  Die NG Kerk se kategesemateriaal – “Handboek vir die Kategeet Graad 3” – het ook oulike uitbeeldings van die verskillende gebooie.  Die preekriglyn begin met die vreemde verhaal van Wayne Lo, ‘n tweedejaarstudent van Simon’s Rock Kollege in Massachusetts, VSA, wat twee mense in 1992 met ‘n semi-outomatiese geweer doodgeskiet en vier ander beseer het.

Hy het volgehou, selfs tydens die eerste jare van sy tronkstraf, dat God hom gekies het om die verwoesting aan te rig. Later het hy dit ‘n periode van ontkenning genoem.  Nadat Wayne Lo met verloop van tyd besef het God kon hom onmoontlik kies om soveel pyn te veroorsaak, het hy geworstel om te verstaan wat hom ‘n moordenaar gemaak het. Hy bly tot vandag oortuig dit was iets buite homself. Dit verskaf ‘n invalshoek om oor die tien gebooie se boodskap van God se passie vir lewe in volheid te gesel. God beveel nooit iemand om lewe tot niet te maak nie. Sy gebooie is God se instrumente om ‘n betroubare, liefdevolle samelewing te skep waarin lewe in oorvloed kan gedy.  Jesus noem die vervulling van die wet liefde teenoor God en die naaste.

Share