1 Johannes 5:9-13 – Sewende Sondag van Paastyd – 17 Mei 2015

Daar is twee bydraes vir kindertyd wat fokus op dinge wat vir jou wys dat iemand vir jou lief is – dit kan enigiets wees van ’n briefie tot ’n teddie of presentjie. Of jy kan fokus op die video hulpmiddels wat aansluit by die Got Milk?-advertensieveldtog in die VSA om te gesels oor die lewe wat ons in Jesus het.  Die preekriglyn werk met die voorbeeld van Phil LeMaster, ‘n berader en predikant, wat in Kerstyd ‘n man dringend moes help wat regtig alles verloor het en naarstiglik gesoek het na betekenis.

Hy het egter een voorwaarde gehad: Kom ons hou Jesus uit hierdie gesprek uit, OK?'”  Toe die man, ontroosbaar, uit Phil se kantoor stap aan die einde van die sessie, het Phil besef: “Dis die hele probleem, jy het Jesus uit letterlik alles gehou.”  Daarteenoor beklemtoon ons teksgedeelte dat die getuienis van die Here Jesus Christus van beslissende betekenis is om ‘n sinryke, betekenisvolle lewe moontlik te maak. Dit loop uit op die ewige lewe, wat nou reeds op aarde begin.  Ingesluit is daar ook ‘n geloofsbelydenis na aanleiding van Kolossense 1.

WBanner_mrt15-5

Share