Lukas 24:44-53 – Hemelvaart – 14 Mei 2015

Jy kan maklik die konsep van ‘n aflos-resies gebruik om die Hemelvaart en die Kerk se taak met Familietyd te verduidelik.  Jy kan pyp of hout gebruik om aflosstokkies te maak.  Jy kan ook vir kinders vra om ’n gebed te skryf en dit in die pypies te sit.  Die preekriglyn lei die teks in met die verhaal van die groei van die Christelike geloof.  ‘n Klein dissipelkring het die Here Jesus sien opvaar na die hemel.   Tog het die Christelike geloof gegroei tot die mees wyd verspreide godsdiens in die geskiedenis. Teen die jaar 2000 was Christengelowiges die meerderheid van die bevolking in tweederdes van die wêreld se byna 240 lande.

Jesus se eerste dissipels het dus inderdaad sy opdrag in Lukas 24:48 ernstig geneem: “Julle is getuies van hierdie dinge.” Hulle het wêreldwyd gaan getuig.  Die eerste Christene se getuienis is opgevolg deur geslagte van gelowiges wat bly getuig het. Gelowiges het hulself gesien as God se getuies teenoor hulle kinders, hulle bure, hulle woonbuurte, stede, lande, en tot in die uithoeke van die wêreld.  Op hierdie manier het miljoene van God se groot dade gehoor, en hul lewens aan Jesus toevertrou.

WBanner_mrt15-5

Share