Kolossense 1:1-14 – Agste Sondag in Koninkrykstyd – 10 Julie 2016

Vandag se skrifgedeelte is baie abstrak. Dis moeilik vir kinders om daarby aansluiting te vind.  Aangesien die hele liturgie en preek egter deurlopend fokus op gebed, is vandag ’n goeie geleentheid om te gesels oor hoe ’n mens bid.  Gebruik die vinger-gebed.  Die preekriglyn begin met die vraag oor die belangrikheid van tyd geïllustreer met Greenwich Mean Time ‘n onsigbare lyn wat die wêreld omspan.  Hierdie sentrale tydlyn se verhouding tot die son en sterrestelsels is presies bepaald en dit staan vas. Daaraan kan almal regoor die aarde hulself oriënteer.

Dit is die werk van John Flamsteed, die eerste sterrekundige wat dit sy werk gemaak het op ‘n kaart vir navigasie op aarde aan die hand van die posisie van duisende sterre op te stel. Op soortgelyke wyse het ons ‘n behoefte aan dieper oriëntering. Wie is ek? Waar kom ek vandaan? Waarheen is ek op pad? Hoe vind ek sekerheid en betekenis op hierdie reis? Wat is die sin van die wêreld, plek en tyd waar ek myself bevind?  Dit is waaroor Paulus sy brief aan die Kolossense skryf om aan gelowiges so ‘n vaste oriënteringspunt te verskaf.

Mrt-webbaniere-1

Share