Klaagliedere 1:1-6 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – 2 Oktober 2016

Die storie van die klein hasie in “Why Do You Cry?” deur Kate Klise is perfek om die gesprek in te lei. Dis die verhaal van Klein Hasie wat maatjies nooi na sy vyfde verjaarsdag.  Hy glo dat net babatjies huil, daarom besluit hy om net ander groot diere te nooi.  In sy boekies is dit diere wat nie huil nie.  Een na die ander probeer hy sy maatjies nooi, maar een na die nader sê hulle kan ongelukkig nie kom nie, want hulle huil nog.  Elkeen vertel vir hom wat hulle laat huil.  Uiteindelik vind hy uit selfs sy ma huis soms!  Jy kan hierdie storie gebruik om te gesels oor dié dinge waaroor julle as gemeenskap huil – en saam intree vir die dinge wat julle hartseer maak.

In die preek word doelbewus na die wyer inhoud van klaagliedere verwys om die boek beter aan die hoorders bekend te stel.  Jeremia huil in hierdie boek hartroerend oor die toorn van God wat hy oor die land sien losbars het.  Hy skryf as ’n ooggetuie van die traumatiese verwoesting van die stad, die verkragting en vernietiging van die mense en die verstrooiing van die volk in ballingskap.  In hartverskeurende detail brei hy uit oor die dodelike impak daarvan op die geloofsgemeenskap.  Die probleem was ook nie net dat die volk Juda sosiaal, ekonomies en polities verwoes is nie.  Dit was immers al erg genoeg.  Maar, hulle worstel nou in ballingskap veral met die feit dat hulle teologiese sekerhede vernietig is.  Die vraag was dus brandende:  Hoe kon God soveel ellende oor Sy volk laat kom?  Hoe kon Hy Sy eie beloftes só versaak?

En waar laat dit hulle nou?  Sou daar nog iets oor wees vir die toekoms?  Wat kon hulle nou van God verwag?  Sou daar ’n omkeer moontlik wees?  Dit is in dié situasie dat Jeremia met sy Klaagliedere die hartseer en verydeling van die volk verwoord.  Sy digwerk gee woorde aan die worsteling, gee redes vir die oordeelsvoltrekking, veral redes wat verband hou met die feit dat die volk hulle kant van die verbond nie nagekom het nie, maar formuleer tog ook die hoop dat God Hom weer sal ontferm, want  “Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop.” (3:25).

sept-webbanners-r-12sept-6

Share