Lukas 16:1-13 – Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd – 22 September 2019

’n Moeilike gedeelte vir kinders. Gebruik die teks uit Die Nuwe Testament vir Kinders en lees dit dramaties voor. Die preekriglyn plaas die verhaal binne die konteks van Jesus se laaste reis na Jerusalem. Sy werk op aarde sal daar afgehandel word. Hy is besig om die laaste dinge vir sy dissipels te leer. Hulle moet aangaan met die werk, al sal dit lyk asof alles rondom hulle tot ‘n einde gekom het.  In die proses vertel Hy waarskynlik een van sy mees uitdagende gelykenisse. Dit handel duidelik oor die gebruik van geld en besittings, asook die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Maar, hierdie kort, fiktiewe vertelling is bedoel om ‘n geestelike waarheid uit te lig, met ‘n heel onverwagte draai. Ons moet dáárom nie simboliese betekenis aan elke persoon of gebeurtenis prober koppel nie. Dis ook nie ‘n voorbeeldvertelling wat wil sê nie: “Gaan en doen net so.” Indien dit die geval was, sou ons sê Christene moet doen wat die oneerlike bestuurder gedoen het! Dit kan tog nie. Hier word veeleer oor bekering gepraat in terme van die gebruik van geld, besittings en lewensmiddele in die lewe van gelowiges. Jesus sê dat die mense van die wêreld weet hoe die wêreld werk en hulle gebruik dit tot hulle voordeel. Hoekom verstaan kinders van die lig dan nie hoe die koninkryk van God werk nie? Hy roep dissipels op om wys te word in die weë van die koninkryk; soos ander mense wys is in die weë van die wêreld.

Share